“Najcięższe” powietrze nad Przemyślem

Fot. Archiwum

PODKARPACIE. Zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem przekracza średnio o 550 proc. poziom docelowy.

Badania zawartości benzo(a)pirenu w pyle PM10 prowadzone były na 6 stanowiskach pomiarowych. Wszędzie stężenie B(a)P było przekroczone. Najwyższe średnioroczne stężenie wynosiło 7,5 ng/m.kw, czyli aż 750 proc. poziomu docelowego. W Rzeszowie wyniosło 510 proc. W innych miastach zawierało się w przedziale od 410 do 550 proc.

- Monitoring powietrza prowadzimy cały czas. Przekroczenia norm pyłu PM10 to nie tylko problem Podkarpacia, ale całej Europy – mówi Władysław Martens, z-ca Wojewódzkiego Podkarpackiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Źródłem tych zanieczyszczeń nie są jednak zakłady przemysłowe, a gospodarstwa domowe. Powietrze na Podkarpaciu zanieczyszczone jest tzw. pyłami zawieszonymi pochodzącymi ze spalania węgla złej jakości oraz rakotwórczymi związkami pochodzącymi ze spalania śmieci, takich jak plastikowe butelki czy folie oraz spaliny samochodowe. Przyczynia się doń także palenie tytoniu, które bierne i czynne jest czynnikiem ryzyka nowotworowego.

Pył dusi
W powietrzu regionu przeważają pyły nieagresywne, które nie są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia. Ale nawet te, po dostaniu się do płuc mogą utrudniać oddychanie, tym bardziej, że mogą zawierać przyklejone doń drobinki innych zanieczyszczeń, np. metali ciężkich. Co może zawierać pył? Węgiel, siarkę, związki azotu, wapnia, chloru oraz trujące, rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne takie jak benzo(a)piren.

Cząsteczki PM10 po przedostaniu się do krwiobiegu, stają się przyczyną chorób serca, raka płuc, astmy i ostrych infekcji układu oddechowego.

Urząd Marszałkowski przygotowuje dwa programy ochrony powietrza: dla strefy miasto Rzeszów w zakresie benzo(a)pirenu oraz dla strefy podkarpackiej w zakresie pyłu PM10, PM2.5 i benzo(a)pirenu. Chce stworzyć system, dzięki któremu na podstawie prognozy pogody i obecnej emisji zanieczyszczeń można będzie przewidzieć, w którym dniu mogą być przekroczone stany alarmowe. Taki system ma już np. Małopolska.

Anna Moraniec

do ““Najcięższe” powietrze nad Przemyślem”

  1. sledik

    No to nalezy wylapywac z powietrza ten benzo(a)piren i unieszkodliwiac.

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.