10 mln na ratowanie zabytków

Przy archikatedrze w Przemyślu rozpoczną się prace przy wzmocnieniu konstrukcji w obrębie rotundy oraz konserwacja reliktów trumien biskupów. Fot. Monika Kamińska

PODKARPACIE. Wojewoda podkarpacki przeznacza najwięcej w Polsce pieniędzy na renowację obiektów sakralnych.

W tym roku z budżetu podkarpackiego wojewody zostanie wydanych 9,5 mln zł na ochronę zabytków. W żadnym regionie wojewoda nie przeznaczy aż tylu pieniędzy na taki cel. Dzięki tym dotacjom na Podkarpaciu m.in. poddane zostaną konserwacji relikty trumien i odzieży z krypt grobowych przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu i wyremontowany będzie pałac Czartoryskich w Pełkiniach.

Małgorzata Chomycz-Śmigielska (36 l.), wojewoda podkarpacki, zatwierdziła już listę beneficjentów (są to związki wyznaniowe, samorządy, prywatni właściciele oraz stowarzyszenia i fundacje), którzy otrzymają dotacje na 2013 rok.

Do podkarpackiego wojewódzkiego konserwatora zabytków wpłynęło 412 wniosków. Specjalnie powołana komisja pozytywnie oceniła 263 z nich na łączną kwotę 9 mln 532 tys. zł. Na prace przy zabytkach nieruchomych przeznaczono 7 mln zł, zaś przy obiektach ruchomych ponad 2,5 mln zł. Ponadto 374 tys. zł będą przeznaczone na analizy, ekspertyzy i opinie konserwatorskie.

Przekazane dotacje pozwolą na kontynuację prac konserwatorskich, które zostały rozpoczęte w minionych latach. Dotację otrzyma Bazylika Archikatedralna w Przemyślu na stabilizację i wzmocnienie konstrukcji w obrębie rotundy romańskiej oraz odnowienie i uzupełnienie okładzin architektonicznych przy bazylice archikatedralnej w Przemyślu. Poddane zostaną konserwacji relikty trumien i odzieży z krypt grobowych. Łączna kwota dotacji wynosi 300 tys. zł.

– W większości przypadków beneficjenci dostaną dotacje od wojewody, gdy wygospodarują wkład własny w wysokości 50 procent wartości przedsięwzięcia. Wojewoda daje im pozostałe 50 procent – poinformowała Grażyna Stojak, wojewódzki konserwator zabytków. – Dzięki pracom renowacyjnym przy przemyskiej bazylice zostaną udostępnione społeczeństwu krypty grobowe. Co miesiąc odkrywamy grób kolejnego biskupa. Zamierzamy turystom pokazać ich otwarte trumny.

Po odzyskaniu przez dawnych właścicieli pałacu Czartoryskich w Pełkiniach, rozpoczną się prace, na które wojewoda przeznaczyła 200 tys. zł dofinansowania. 70 tys. zł  wydanych zostanie na konserwację chóru i organów w Krzemienicy, 150 tys. zł na konserwację ołtarz bocznego w bazylice Trójcy Św. w Krośnie oraz 150 tys. zł na konserwację ścian portyku zamku w Lesku.

Mariusz Andres

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o