2 puchary, nagroda specjalna i 6 medali dla politechniki

Ekipa rzeszowskich naukowców z trofeami zdobytymi w Sewastopolu - od lewej strony: mgr inż. Kamil Pochwat, prof. dr hab. inż. Józef Dziopak - kierownik Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju, dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz - dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, mgr inż. Agnieszka Stec, dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. PRz.

Nasi naukowcy podbili VIII Międzynarodowy Salon Innowacji i Nowych Technologii NEW TIME w Sewastopolu.

Ponad 500 rozwiązań patentowych z 34 krajów świata walczyło o laury podczas Międzynarodowego Salonu Innowacji i Nowych Technologii w Sewastopolu. Polskę reprezentowało 38 innowacji, w tym patenty z 8 uczelni, 6 instytutów naukowo-badawczych i 3 firm prywatnych. Mimo takiej konkurencji po całodniowych obradach nagrodzono pracowników Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej.

Warto podkreślić, że rozwiązania rzeszowskich naukowców walczyły z patentami m.in. z Chin, Indii, Argentyny, Hiszpanii, Włoch, Rosji, USA, Kanady, Francji i Szwajcarii.

Nie tylko Grand Prix Press
Najważniejszym wyróżnieniem uzyskanym przez polskich wynalazców była nagroda Grand Prix Press, które międzynarodowe jury reprezentujące mass media przyznało Politechnice Rzeszowskiej i AGH w Krakowie za rozwiązanie dr hab. inż. Daniel Słysia, prof. PRz i dr hab. inż. Eleny Neverovej-Dziopak, prof. AGH “Odwodnieniowy wpust separacyjny”.

Rozwiązaniem, które znalazło szczególne uznanie zwiedzających był “Retencyjny kanał ściekowy” autorstwa dr hab. inż. Daniel Słysia, prof. PRz i prof. dr hab. inż. Józefa Dziopaka. Zostało ono nagrodzone przez przedstawicieli Akademii Medycznej w Kijowie oraz Chińskiego Stowarzyszenia Innowacji i Wynalazczości w Tajwanie (którzy przyznali za niego nagrodę specjalną i złoty medal). Wynalazek ten jest obecnie wdrażany w jednym z dużych miast w naszym kraju.

Złote i srebrne krążki
Oprócz wymienionych wyróżnień specjalnych jury przyznało wynalazkom pracowników Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska 5 medali międzynarodowego salonu wynalazków. Złoty medal za innowację przypadł rozwiązaniu “Zbiornik retencyjny z systemem grawitacyjnego płukania” autorstwa: mgr inż. Kamila Pochwata i prof. Dziopaka. Złotym medalem nagrodzono również urządzenie “Odwodnieniowy wpust separacyjny” opracowane przez dr Słysia i dr Neverovą-Dziopak.
Srebrne medale uzyskały wynalazki “Retencyjny kanał ściekowy”, którego autorami są: dr Słyś i prof. Dziopak oraz “Urządzenie do oczyszczania wód opadowych” autorstwa: mgr inż. Agnieszki Stec, prof. Dziopaka i dr Słysia. Srebrnym medalem nagrodzono dodatkowo wzór użytkowy “Przelew modułowy”, opracowany przez mgr Pochwata i prof. Józefa Dziopaka.

Oko w oko z konsulem
Wystawa została zorganizowana pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA oraz Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu Ukrainy, a także stowarzyszeń ze świata. Towarzyszyły jej seminaria poświęcone zagadnieniom ochrony własności intelektualnej i patentowej. Podkreśleniem rangi tej wystawy był m.in. udział przedstawicieli wielu konsulatów, w tym również z Polski. Uroczystość otwarcia swoją obecnością zaszczycił Jan Zdanowski, konsul generalny RP i Tomasz Kapuśniak, wicekonsul RP w Sewastopolu. Polskich wynalazców zaproszono do Konsulatu Generalnego na spotkanie dotyczące możliwości wsparcia ze strony polskich władz współpracy technologicznej z Ukrainą.

bes

 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o