40-lecie prof. Józefa Dziopaka

Profesor Józef Dziopak z PRz za wkład w rozwój innowacyjności w skali świata został odznaczony m.in. Międzynarodowym Krzyżem Kawalerskim Orderu IOMI - Invent and Serve przez Prezydenta IFIA i Krzyżem Kawalerskim - Innovation Awards przez członków Belgijskiej Kapituły Królewskiej.

RZESZÓW/KRAKÓW. Wybitny naukowiec i wynalazca świętuje

Profesor Józef Dziopak, kierownik Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej świętuje 40-lecie pracy naukowej i zawodowej. Jubileusz odbył się w reprezentacyjnych salach Pałacu Wielopolskich w Krakowie podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej INFRAEKO 2012.

Prof. dr hab. inż. Józef Dziopak jest autorem blisko 300 prac w 10 językach. Ma na swoim koncie ponad 30 patentów. Współpracuje z naukowcami z prawie 50 uczelni i ośrodków naukowo-badawczych w 12 krajach. Odbył kilkanaście misji profesorskich, staży naukowych i był koordynatorem 9 umów międzyrządowych. Prowadził wykłady na studiach doktoranckich w Politecnico di Milano, Indian Institute of Technology oraz w uczelniach w Rosji i Szwecji. Jest rzeczoznawcą ministra środowiska w zakresie gospodarki wodnej, biegłym wojewody małopolskiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. W swym dorobku ma prawie 80 ekspertyz, opinii i ocen, a także ponad 100 zrealizowanych projektów architektonicznych i konstrukcyjnych. Był kilkunastokrotnie nagradzany przez ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektorów 3 uczelni oraz kilkadziesiąt razy przez jury światowych wystaw innowacji.

bes

do “40-lecie prof. Józefa Dziopaka”

  1. Gil

    Gratuluję Panu Profesorowi Dziopakowi z okazji Jubileuszu. Znam Józefa od ponad 25 lat … to jest po prostu wspaniały człowiek pod każdym względem, jako fachowiec, kolega, i przyjaciel, włączając kompetencję, stanowczość, moralność, i poczucie humoru. Pozdrowienia z Ameryki (z Teksasu, nawet!).

  2. Tadeusz

    Kiedy mądrość i skromność idą w parze , to wyniki pracy są imponujące.Przykładem tego jest Wielce Szanowny Pan Profesor Józef Dziopak , który w swoim intensywnym życiu nie myśli tylko o sobie.
    Serdecznie gratuluje Panu Profesorowi, życzę dużo zdrowia i dobrych warunków pracy do pomnażania sukcesów naukowych, które są zaszczytem nie tylko dla Politechniki Rzeszowskiej ale i Polski.

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.