5 sprawdzonych rad jak zadbaA� o biA?uteriA�

Fot. Mat. prasowe

Fot. Mat. prasowe

BiA?uteria stanowi wspaniaA�A� ozdobA� kaA?dej kobiety. NiezaleA?nie od tego, czy preferujemy duA?e i efektowne A�wiecideA�ka, czy jesteA�my zwolenniczkami minimalizmu i skromnych wzorA?w, odpowiednio dobrana do naszej osobowoA�ci biA?uteria zawsze doda kobiecie blasku i wyeksponuje jej atuty. OczywiA�cie pod warunkiem, A?e zawsze bA�dzie prezentowaA� siA� tak efektownie, jak tuA? po zakupie. Przedstawiamy sprawdzone sposoby na to, jak zadbaA� o swojA� biA?uteriA� by zawsze byA�a piA�kna i efektowna.

1. ChroA� biA?uteriA� przed wodA�
ZarA?wno woda morska, jak i popularna kranA?wka, mogA� spowodowaA� trwaA�e uszkodzenie naszej biA?uterii. Wiele jej rodzajA?w, naraA?onych na kontakt z wodA� moA?e traciA� blask, mogA� pojawiaA� siA� na niej nieefektowne przebarwienia. W najwiA�kszym stopniu na szkodliwe dziaA�anie wody naraA?one sA� perA�y lub masa perA�owa, jednak zA�oto i srebro rA?wnieA? A?le znoszA� kontakt z wilgociA�. Dlatego przed kaA?dA� kA�pielA�, zmywaniem i innymi czynnoA�ciami, do ktA?rych uA?ywamy wody, naleA?y biA?uteriA� zdejmowaA�.

2. UA?ywaj specjalnych chusteczek
Najbardziej bezpiecznA� formA� czyszczenia biA?uterii jest jej regularne odkurzanie. Taka forma pielA�gnacji zapobiega gromadzeniu siA� kurzu, ktA?ry czA�sto odpowiada matowienie i utratA� poA�ysku. Do usuwania kurzu naleA?y wykorzystywaA� specjalistyczne chusteczki przeznaczone do codziennej pielA�gnacji ozdA?b i biA?uterii. Niestety, mocno zabrudzonej biA?uterii w ten sposA?b nie doczyA�cimy, dlatego najlepiej bA�dzie oddaA� jA� do profesjonalnego czyszczenia.

3. ChroA� biA?uteriA� przed A�cieraniem
Tarcie rozmaitych powierzchni o siebie niszczy ich strukturA� i poA�ysk. Dotyczy to rA?wnieA? biA?uterii. Nie chcesz, chyba aby tak piA�kne ozdoby, jak chociaA?by znajdujA�ce siA� na tej stronie https://arande.pl/store, staA�y siA� matowe i pozbawione swojego naturalnego blasku? WA�aA�nie dlatego, unikaj sytuacji, w ktA?rych twoja biA?uteria naraA?ona jest na A�cieranie.

4. UwaA?aj na detergenty
Nie tylko woda, ale takA?e rA?A?nego rodzaju A�rodki i pA�yny czyszczA�ce mogA� niszczyA� naszA� biA?uteriA�, odbierajA�c jej naturalny blask. BiA?uteriA� niszczA� nie tylko proszki czy detergenty, ale takA?e kosmetyki, takie jak lakier do wA�osA?w czy dezodorant. Substancje w nich zawarte wchodzA� w reakcje chemiczne ze stopami metali, z ktA?rych wykonana jest biA?uteria, dlatego powinnaA� ograniczyA� kontakt z detergentami, stosujA�c np. rA�kawice ochronne, czy uA?ywajA�c specjalistycznych kremA?w.

5. Odpowiednio przechowuj biA?uteriA�
NiezaleA?nie czy posiadasz bransoletkA� z kolekcji dostA�pnej pod adresem https://arande.pl/store/Bransoletki, czy dowolnA� biA?uteriA� z innego sklepu, powinnaA� wiedzieA�, jak zapewniA� jej dA�ugotrwaA�y blask. WA�aA�ciwy sposA?b przechowywania biA?uterii to jeden z najistotniejszych elementA?w, pozwalajA�cych zadbaA� o jej naturalny poA�ysk i piA�kno. Warto pamiA�taA�, A?e kaA?da sztuka biA?uterii powinna byA� przechowywana w suchej szmatce, ktA?ra chroni jA� przed zakurzeniem. Swoje bransoletki, pierA�cionki i kolczyki wkA�adaj do osobnych woreczkA?w, ktA?re moA?na szczelnie zamknA�A�. OczywiA�cie, warto postawiA� na profesjonalnA� szkatuA�kA� do biA?uterii, ktA?rA� znajdziesz w sklepach jubilerskich.

ArtykuA� sponsorowany

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.