Abolicja w oczach przedsiębiorców

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z umorzenia, musi uregulować wszystkie inne należności względem ZUS aż do dnia uzyskania decyzji o umorzeniu, tzn. wszystkich “składek za siebie” od dnia 1 marca 2009 roku. Fot. Archiwum

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) o ZUS-owskim umorzeniu składek.

Od 15 stycznia, od dnia wejścia ustawy umorzeniowej w życie, ZUS przyjął już 20 tysięcy wniosków o umorzenie zadłużenia. Ustawa abolicyjna daje szansę ponad 430 tysiącom byłych i obecnych przedsiębiorców na umorzenie zadłużenia z tytułu obowiązkowych składek społecznych oraz odpowiadających im składek zdrowotnych i na Fundusz Pracy wraz z dodatkowymi kosztami za okres od 1999 do 2009 r.

Według ZPP mimo akcji informacyjnej zarówno zainteresowani uzyskaniem umorzenia jak i pracownicy ZUS, mają problem z zastosowanie w praktyce zapisów ustawy. Związek uruchomił Centrum Pomocy beneficjentom ustawy przy Biurze Interwencji ZPP by pomóc przedsiębiorcom w skorzystaniu z ustawowego umorzenia.

Dwie grupy podziału
Najważniejszym wskazywanym przez ZPP źródłem problemów jest fakt, że ustawa dzieli beneficjantów abolicji na dwie grupy: osoby, które zamknęły działalność do dnia 1 września 2012 r. oraz czynnych przedsiębiorców, tj. tych, którzy na dzień 1 września 2012 r. nadal ją prowadzili. Obie grupy beneficjentów mają prawo złożenia wniosku o umorzenie, ale znacząco różni je sposób realizacji ustawy.

O ile uzyskanie umorzenia dla osób, które działalności już nie prowadzą wymaga jedynie spełnienia warunków ustawowych i złożenia wniosku o umorzenie, o tyle uzyskanie umorzenia przez tzw. czynnych przedsiębiorców jest bardziej skomplikowane. Aby było to możliwe, Polska czeka na opinie Komisji Europejskiej w zakresie czy udzielane przedsiębiorcom umorzenie jest pomocą publiczną, czy też nią nie jest.

Warto tu zauważyć, że zawieszenie działalności nie jest tożsame z jej likwidacją, zatem w tym kontekście osoby, które miały tylko zawieszoną działalność na dzień 1 września 2012 r. również muszą czekać na notyfikację ustawy przez komisję.

W tej chwili ustawa trafiła do notyfikacji do Komisji Europejskiej. Ta uzna ją zapewne nie wcześniej niż 8 kwietnia, a nawet później, bo termin ten komisja może przedłużać, co zazwyczaj w takich sytuacjach ma miejsce.

Zagrożeni już mogą składać wnioski
Ustawa umożliwia jednak rozwiązania doraźne dla oczekujących na notyfikację przedsiębiorców, a przede wszystkim dla tych, którzy mają już wszczęte postępowania egzekucyjne lub spłacają raty. Te osoby powinny jak najszybciej złożyć wnioski. Osoby wciąż prowadzące działalność i te, które ją tylko zwiesiły powinny dołączyć do wniosku komplet dokumentów jak w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis. Dzięki temu możliwe będzie zawieszenie egzekucji długu i spłaty rat do czasu notyfikowania przez Komisję Europejską nowych przepisów.

Kto może skorzystać z umorzenia
Warunkiem skorzystania z umorzenia jest uregulowanie wszystkich innych należności względem ZUS aż do dnia uzyskania decyzji o umorzeniu, tzn. wszystkich “składek za siebie” od dnia 1 marca 2009 roku. Natomiast od dnia 1 stycznia 1999 roku, muszą być uregulowane nie podlegające umorzeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy oraz składki za pracowników.

Taka sytuacja nie uniemożliwia jednak umorzenia. Od uzyskania decyzji ZUS o umorzeniu beneficjant musi w ciągu roku rozliczyć się z wszystkich nieumarzalnych długów wobec ZUS i abolicja zostanie udzielona po pełnym spłaceniu tych zaległości, które ustawie o umorzeniu nie podlegają.

Artur Getler

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o