Adwokat Zabrze – profesjonalna i skuteczna pomoc prawna

Kancelaria Adwokacka Zabrze działa na terenie miasta Zabrze, a także całego Śląska. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług prawnych, dlatego też klienci mogą liczyć na kompleksową i rzetelną pomocą prawną, zaś podczas oceny sytuacji prezentowane jest ryzyko prawne prowadzonej sprawy. Problemy każdego z klientów (czy to osób fizycznych, czy też prawnych – przedsiębiorców) traktowane są w sposób indywidualny.

Za cel nadrzędny adwokat Zabrze zawsze stawia interes klienta, którego reprezentuje. Ponadto zapewnia dyskrecję, a także miłą i życzliwą atmosferę.

Artykuł powstał przy współpracy z www.kancelaria-cognitor.pl/

Adwokat Zabrze – profesjonalna i skuteczna pomoc prawna

Kancelaria Adwokacka Zabrze oferuje szeroki zakres usług prawnych i zajmuje się m.in.:

  1. Sprawami karnymi – zapewnia profesjonalną oraz skuteczną obronę w postępowaniach karnych, a także karnoskarbowych. W razie potrzeby reprezentuje interesy swoich klientów w charakterze oskarżyciela posiłkowego bądź prywatnego.
  2. Sprawami cywilnymi i rodzinnymi – pomoc prawna w tym zakresie dotyczy zagadnień z zakresu prawa cywilnego i obejmuje: porady prawne, przygotowywanie pism procesowych oraz opinii prawnych, przygotowywanie oraz analizę umów cywilnoprawnych, reprezentację w postępowaniach cywilnoprawnych, wsparcie prawne w ściąganiu należności itp.
  3. Sprawami gospodarczymi – pomoc prawna z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, czyli pełna obsługa prawna przedsiębiorstw, do której zalicza się m.in.: tworzenie oraz opiniowanie umów, pomoc prawna w przedsądowym oraz procesowym dochodzeniu roszczeń.
  4. Spawami rozwodowymi – m.in. mediacjach rozwodowych, dotyczących podziału majątku, alimentów czy opieki nad dziećmi.
  5. Sprawami z zakresu prawa budowlanego – w tym pozwoleniami i zezwoleniami budowlanymi.
  6. Dochodzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia – dotyczy np. wypadków w pracy, szkód komunikacyjnych, likwidacji szkód przez zakłady ubezpieczeń.

Kancelaria Adwokacka Zabrze zawsze prowadzi swoje sprawy tak, aby unikać zbędnych kosztów postępowania, a także zawiłości proceduralnych, dążąc tym samym do sprawnego rozwiązania problemów swoich Klienta

Artykuł partnera