Aktualizacja Oreo. W ktA?rych modelach Samsunga moA?esz liczyA� na update?

Fot. Mat. prasowe
Fot. Mat. prasowe

Mimo A?e Android Oreo pojawiA� siA� na rynku juA? w drugiej poA�owie ubiegA�ego roku, Samsung nie spieszyA� siA� z wydaniem wersji dla swoich urzA�dzeA� mobilnych. UA?ytkownicy smartfonA?w koreaA�skiego flagowca musieli siA� wykazaA� cierpliwoA�ciA� a�� dopiero kilka dni temu ruszyA�a aktualizacja. MogA� na niA� liczyA� m.in. wA�aA�ciciele Samsung Galaxy S8.

Android Oreo to juA? A?sma wersja systemu operacyjnego od Google. ChoA� nie wnosi rewolucyjnych zmian do systemu, jest kolejnym krokiem w stronA� jeszcze stabilniejszego, bardziej wydajnego i intuicyjnego dziaA�ania oprogramowania. MiA�dzy innymi dlatego rA?wnieA? uA?ytkownicy koreaA�skich flagowcA?w, takich jak Samsung Galaxy S8 czy S8+ czekali na moA?liwoA�A� skorzystania z niej. PA?ki co, dystrybucja tej wersji dotyczy tylko wymienionych powyA?ej modeli a�� jej dystrybucja zaczA�A�a siA� 8 lutego, wraz z nowA� wersjA� nakA�adki Samsung Experience oraz poprawkami bezpieczeA�stwa.

Jakie zmiany przynosi Android Oreo w Samsung Galaxy S8 i innych modelach?
A�sma wersja systemu operacyjnego Google oferuje kilka ciekawych nowoA�ci. Te najwaA?niejsze to:

  • tryb picture-in-picture a�� pozwalajA�cy zminimalizowaA� oglA�dane na ekranie smartfonu wideo do pA�ywajA�cego kwadratu i A�ledzenie go a�zw tlea�? a�� podczas korzystania z innych aplikacji,
  • kropki powiadomieA� a�� znane m.in. z iPhonea��A?w, a takA?e z nakA�adki Samsung Experience, obecnej m.in. w Samsung Galaxy S8,
  • rozszerzone autouzupeA�nianie a�� dostA�pne teraz rA?wnieA? w aplikacjach; to funkcja dobrze znana z przeglA�darki Chrome, ktA?ra pozwala na automatyczne uzupeA�nienie przez system naszych loginA?w, haseA� i innych danych,
  • wygodniejsze zaznaczanie oraz kopiowanie tekstA?w a�� zastosowane w Oreo algorytmy automatycznie rozpoznajA� np. adresy URL, numery telefonA?w oraz maile, pozwalajA�c je A�atwiej i szybciej przekopiowaA� (automatycznie je zaznaczajA�c),
  • optymalizacja wydajnoA�ci a�� uzyskana m.in. dziA�ki ograniczeniu procesA?w w tle dla aplikacji (co przekA�ada siA� na dA�uA?sze dziaA�anie baterii oraz sprawniejszA� pracA� urzA�dzeA�),
  • wsparcie dla uA?ytkownikA?w a�zkreatywnycha�?, zajmujA�cych siA� obrA?bkA� obrazA?w i dA?wiA�kA?w a�� Oreo zapewnia wsparcie dla transmisji bezprzewodowej Bluetooth LDAC, szerokiego gamultu kolorA?w oraz nagrywa dA?wiA�ki bez opA?A?nieA�;
  • Google Play Protect a�� kompleksowy system zabezpieczeA� sklepu Play i telefonu przed dziaA�aniem zA�oA�liwych aplikacji.

Dodatkowo uA?ytkownicy otrzymajA� zestaw nowych, jeszcze a�zsA�odszycha�? emotikon.

Jak zaktualizowaA� Samsung Galaxy 8 do Androida Oreo?
Dystrybucja rozpoczA�A�a siA� kilka dni temu. W pierwszej kolejnoA�ci objA�A�a beta-testerA?w, a obecnie trafia juA? do a�zstandardowycha�? uA?ytkownikA?w. JeA�li jesteA� wA�aA�cicielem Samsung Galaxy S8 lub Samsung Galaxy S8+, czekaj cierpliwie na powiadomienie systemowe o tym, A?e aktualizacja jest dostA�pna takA?e dla Twojego telefonu.

Gdy siA� pojawi, zatwierdA? jej pobranie (paczka ma 487 MB i zawiera dodatkowe aktualizacje), a nastA�pnie postA�puj zgodnie ze wskazA?wkami na ekranie. PotwierdA? rozpoczA�cie aktualizacji najlepiej w momencie, gdy przez dA�uA?szA� chwilA� nie bA�dziesz potrzebowaA� swojego telefonu a�� sam proces moA?e potrwaA� dA�uA?szA� chwilA�. Po jego zakoA�czeniu telefon zresetuje siA�, a Ty bA�dziesz mA?gA� zalogowaA� siA� i skorzystaA� z nowych, oferowanych przez Android 8.0 udogodnieA� systemowych.

ArtykuA� sponsorowany