Banki Spółdzielcze z Grupy BPS są stabilne i bezpieczne

W ostatnim czasie wiele publikacji w mediach było poświęconych aktualnej sytuacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku. Warto jednak zauważyć, że bank ten realizował własną koncepcję rozwoju, w oderwaniu od głównego nurtu spółdzielczego sektora bankowego. Z wyłączeniem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku, wszystkie pozostałe Banki Spółdzielcze funkcjonujące na terenie Podkarpacia należą do jednego z dwóch działających w Polsce Zrzeszeń i tym samym korzystają z dodatkowych gwarancji zapewnianych przez Systemy Ochrony.

Na Podkarpaciu funkcjonuje 36 zrzeszonych Banków Spółdzielczych, które są bezpieczne, stabilne i dobrze zarządzane. Instytucje te z wielkim zaangażowaniem wspierają działalność związaną z rozwojem regionalnym, finansują inwestycje, sponsorują organizacje społeczne oraz udzielają się charytatywnie na rzecz regionu, ale przede wszystkim – posiadają nowoczesną i atrakcyjną ofertę usług finansowych dla klientów prywatnych i przedsiębiorców.

Banki Spółdzielcze w Systemie Ochrony

Z wyłączeniem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego pozostałe 36 Banków Spółdzielczych funkcjonujących na terenie Podkarpacia należy do Grupy BPS, czyli największego Zrzeszenia Banków Spółdzielczych w Polsce (326 zrzeszonych Banków Spółdzielczych) oraz do powołanego i finansowanego przez same banki Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Tym samym środki klientów tych banków mają podwójną ochronę: Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Systemu Ochrony. 

Co w praktyce – z punktu widzenia klienta Banku – oznacza przynależność do Systemu Ochrony? Przede wszystkim bezpieczeństwo złożonych w nim depozytów oraz gwarancję płynności i wypłacalności samego Banku, gwarancji która jest szczególnie istotna dla bezpieczeństwa środków samorządów lokalnych. Klienci Banków Spółdzielczych Grupy BPS mogą być spokojni – nad ich bankiem czuwa podmiot, który w razie jakichkolwiek zawirowań na rynku udzieli wsparcia finansowego.

Banki Spółdzielcze ważnym uczestnikiem sektora finansowego w Polsce

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS z regionu Podkarpacia obsługują klientów w ponad 200 placówkach i zatrudniają ponad 1,5 tys. pracowników, generują dodatnie wyniki finansowe oraz są ważnym i stabilnym elementem polskiego sektora finansowego. Ich historia obejmuje ponad 150 lat. Przez cały ten okres doskonale służyły lokalnym społecznościom – i to się nie zmieniło. Bowiem te niewielkie instytucje finansowe dobrze rozumieją potrzeby i oczekiwania mieszkańców swej małej ojczyzny, potrafią z nimi efektywnie współpracować.

Banki Spółdzielcze najbliżej ludzi

Banki Spółdzielcze aktywnie angażują się w działania przyczyniające się do szybszego rozwoju gospodarczego regionu. Żyją sprawami lokalnych społeczności. Wypracowane przez Bank Spółdzielczy zyski pozostają na macierzystym terenie, nie są transferowane do zagranicznych podmiotów. Dzięki tym zyskom Bank realizuje kolejne inwestycje lokalne oraz wspiera działania edukacyjne, sportowe i kulturalne regionu.

Powyższe cechy Banków Spółdzielczych sprawiają, że są to instytucje bezpieczne, przyjazne klientowi i środowisku, na terenie którego funkcjonują.

Warto być klientem Banku Spółdzielczego z Grupy BPS!