Basen jak po katastrofie w Czarnobylu

Z powodu uchybień miasto zażądało wstrzymania robót przy przebudowie basenu przy ul. Matuszczaka. Fot. Paweł Dubiel

RZESZÓW. Miasto wstrzymało budowę basenu przy Matuszczaka. Zmalały szanse, że nowoczesna pływalnia z wieżą do skoków będzie gotowa na początku 2020 r.

Miasto ma zastrzeżenia do firmy Karpat Bud, która buduje basen przy ul. Matuszczaka. Roboty przy tym nowoczesnym obiekcie są opóźnione, a dokumentacja przedstawiona w ramach projektu budowlanego miała zostać uzupełniona o przedstawione rozwiązania pokazane w projekcie wykonawczym dotyczące infrastruktury dla skoków do wody. Dlatego ratusz rozwiązał umowę z wykonawcą budowy pływalni i roboty zostały przerwane.

Przebudowa istniejącej pływalni przy ul. Matuszczaka rozpoczęła się w ub. roku. Planowano jej zakończenie na 31 grudnia 2019 r. Mieszkańcy Rzeszowa oraz młodzi sportowcy skaczący do wody mieli z basenu korzystać od początku 2020 r. Niestety, ten termin może być niedotrzymany. Już od kwietnia są kłopoty z budową tej najnowocześniejszej w Polsce krytej pływalni.

Władze miasta zerwały umowę z wykonawcą i wstrzymały roboty budowlane, bo firma nie reagowała na polecenia urzędników. Dwa miesiące temu ratusz informował firmę Karpat Bud, że dokumentacja projektowa, którą ten wykonawca opracował, nie spełnia wymogów zalecanych przez urzędników. Z tego powodu dokumentacja nie została zatwierdzona przez Polski Związek Pływacki. To istotne, bo przebudowany basen miałby służyć nie tylko mieszkańcom Rzeszowa, ale i skoczkom do wody. Ta pływalnia miałaby spełniać standardy europejskie i przeznaczona byłaby na ośrodek przygotowań olimpijskich.

– 8 maja mieliśmy spotkanie trójstronne, gdzie inwestor, wykonawca oraz przedstawiciele Komitetu Technicznego Skoków do Wody omawiali przedstawiony projekt budowlany – mówi Grzegorz Lesiak, przewodniczący Komitetu Technicznego Skoków do Wody. – Na tym spotkaniu otrzymaliśmy dodatkowo do zapoznania rysunki z projektu wykonawczego, gdzie zostały wyrysowane wszystkie dodatkowe wymagania dotyczące głównie aspektów bezpieczeństwa, które zatwierdziłem z trenerem kadry narodowej juniorów Grzegorzem Kozdrańskim. Na tej podstawie wykonawca miał uzupełnić dokumentację w projekcie budowlanym.

– Skoro obiekt nie będzie mógł spełniać wymogów związku pływackiego, to nie będzie szans na otrzymanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu – mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prasowy prezydenta Rzeszowa. – Koszt przebudowy basenu to 24,6 mln zł, z czego połowę miasto chciałoby pozyskać z Ministerstwa Sportu.

Jaki jest powód rozwiązania umowy z wykonawcą rozbudowy basenu? Po pierwsze niedotrzymanie terminów. – Wykonawca nie przekazał kompletnej dokumentacji wykonawczej, która musi być zaakceptowana przez miasto – poinformował rzecznik prasowy prezydenta. – Mimo braku akceptacji roboty i tak się rozpoczęły.

To nie jedyne kłopoty przy tej inwestycji. Na 30 maja inspektor nadzoru budowlanego nakazał przeprowadzenie badań geologicznych miejsca, gdzie jest dobudowywana nowoczesna część budynku. Dotąd jednak miejscy urzędnicy nie dostali protokołu z wynikiem takich badań. Mimo to prace kontynuowano. W końcu prezydent Rzeszowa zdecydował o odstąpieniu od umowy dotyczącej zaprojektowania i budowy basenu.

Teraz miasto wykona inwentaryzację prac, które dotąd sporządzono przy przebudowie basenu. Ogłoszony będzie drugi przetarg na wybór innej firmy. Musiałaby ona spełnić wymogi zarówno władz miasta, jak i związku pływackiego. To będzie wiązało się z opóźnieniem inwestycji. Nie uda się jej odebrać na początku przyszłego roku.

Nowoczesny obiekt budowany przy ul. Matuszczaka ma mieć nowoczesną krytą pływalnię, która będzie pełnić rolę profesjonalnego zaplecza treningowego dla skoczków do wody. Będą na niej organizowane imprezy na szczeblu krajowy i międzynarodowym. W drugiej części będzie hala z basenem o głębokości 1,80 m do 5 m i o wymiarach 29 m na 25 m z czterema torami pływackimi.

Basen przy ul. Matuszczaka jest nieczynny od 27 czerwca 2016 r. Nowoczesny obiekt powstaje w ramach starego budynku z pływalnią nieremontowaną od ponad 30 lat.

***
Co na to przedstawiciele firmy Karpat Bud? W poniedziałek skontaktowaliśmy się z firmą Karpat Bud w sprawie stanowiska dotyczącego przerwania robót przy basenie.

Mariusz Andres

Oświadczenie KARPAT-BUD sp. z o.o.

W dniu 06.06.2019 r. otrzymaliśmy pismo podpisane przez Prezydenta Marka Ustrobińskiego o odstąpieniu od Umowy nr CZ.272.55.2018, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku krytej pływalni wraz  zagospodarowaniem terenu przy ulicy Matuszczaka w Rzeszowie.

Powody odstąpienia Zamawiający zawarł w piśmie. Są one dla nas bardzo niejasne i nieskonkretyzowane. Koncentrują się one na rzekomych wadach projektowych projektu budowlanego.

Tymczasem cała procedura projektowania i akceptacji projektu budowlanego przebiegała w 2018 roku a pozwolenie na budowę zostało wydane przez organ podlegający samemu Zamawiającemu a jego prawomocność liczy się od dnia jego przekazania przez Zamawiającego w dniu 16.04.2019 r. 

Projekt Budowlany został przekazany Zamawiającemu jeszcze w poprzednim roku, w dniu 14.11.2018 r.

Jego proces tworzenia podlegał konsultacjom zarówno ze służbami Zamawiającego jak i Komitetem Technicznym Skoków do Wody Polskiego Związku Pływackiego. W tym czasie nasza spółka prowadziła roboty przy rozbiórce starego budynku pływalni przy ulicy Matuszczaka w Rzeszowie. Obiekt został rozebrany do stanu określonego w zaakceptowanym wcześniej innym projekcie rozbiórki  i przygotowany do rozbudowy na podstawie kolejnego pozwolenia na budowę.  

W dniu 07.12.2018 r. Projekt Budowlany został pozytywnie zaakceptowany przez Komisję Opiniowania Projektów Inwestycyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa.

W dniu 22.03.2019 r. na podstawie tego Projektu Budowlanego zostało wydane pozwolenie na budowę, po niecałych 4 miesiącach procedowania w Urzędzie.

W dniu 09.05.2019 r., po trzykrotnym, pisemnym wezwaniu wykonawcy do przekazania placu budowy, przedstawiciele Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa przekazali wykonawcy teren pod budowę.

Do dnia 06.06.2019 r. wykonawca wykonał wykop oraz zabezpieczył podłoże gruntowe betonem chudym, rozpoczął prace zbrojarskie a odstąpienie od Umowy otrzymał w przeddzień betonowania płyty fundamentowej. .

Wykopy wykonywane były pod nadzorem dwóch niezależnych geologów posiadających odpowiednie uprawnienia, którzy potwierdzili nośność podłoża wykonując wszystkie wymagane przepisami badania geologiczne. Wyniki badań zostały przekazane konstruktorowi obiektu, który w dniu 07.06.2019 r. potwierdził odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy, że podłoże spełnia warunki określone w obliczeniach konstrukcyjnych. Główny Projektant budynku potwierdził też zgodność wykonywania robót z Projektem Budowlanym, wydanymi warunkami pozwolenia na budowę oraz innymi przepisami technicznymi obowiązującymi w budownictwie.

Zaskoczeniem dla naszej kadry na budowie był za to wpis inspektora nadzoru, pracownika Urzędu Miasta, nakazujący wstrzymanie robót na całej budowie.

W międzyczasie, w dniach od 27 maja do 03 czerwca 2019 r. sukcesywnie przekazywaliśmy do Urzędu Miasta Rzeszowa projekty wykonawcze całości branż budynku pływalni.

Ze względu na to, że Komitet Techniczny Skoków do Wody Polskiego Związku Pływackiego nie musi „czytać” dokumentacji budowlanej nasi inżynierowie wyjaśniali jego przedstawicielom rysunki i zapisy oraz  tłumaczyli gdzie, w obszernej, zajmującej kilkanaście tomów dokumentacji, znajdują się  istotne dla sportowców (drobne z punktu widzenia budowlanego) elementy wyposażenia sportowego. I tak zostały wyjaśnione elementy systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zawodników, takie jak: lonże, trampoliny, systemy spieniania (bąbel), systemy zraszania.

Ostatecznie, po kilku spotkaniach w dniu 03.05.2019 oraz 08.05.2019 r., przedstawiciele Komitetu Skoków do Wody PZP potwierdzili, że zaprojektowany obiekt spełnia wszystkie wymagania FINA oraz umożliwia organizację zawodów najwyższej rangi, co było wymogiem Specyfikacji, a nawet Mistrzostw Świata Seniorów czego wymagania nawet nie obejmowały. Zgodnie z ustaleniami przedstawiciel Komitetu Technicznego Skoków do Wody PZP wykonał opis programu użytkowego z uwzględnieniem potrzeb sportowców. Został on nam przekazany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta w dniu 27.05.2019 r.  Nasi projektanci, aby pomóc uzyskać dofinansowanie, mieli do tego opisu programu użytkowego wybrać z całej dokumentacji projektowej wyszczególnione w nim systemy i przekazać Zamawiającemu. Element ten nie jest elementem projektu budowlanego.

Sprawa jest dla nas kuriozalna, nasza kadra niedawno skończyła budowę dużo większego kompleksów basenów w Sanoku.

Ten sam zespół projektowy i ta sama kadra inżynierska techniczna na budowie.

Wewnętrzne baseny już cieszą Sanoczan a baseny zewnętrzne pogoda pozwoli otworzyć już 19 czerwca.

Rzeszów widocznie nie chce mieć takich basenów. 

Paweł Makuch
Kierownik Projektu Karpat-Bud

6
Dodaj komentarz

avatar
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Chirurg Air WickAntoni Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Chirurg Air Wick
Gość
Chirurg Air Wick

Lodowisko rozebrane pod tereny dla dewelopera a teraz co inaczej?Tak.Będzie tutaj kolejny betonowy klocek.Czas chyba na CBA w ratuszu.

Antoni
Gość
Antoni

To są efekty realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Antoni
Gość
Antoni

A1954