Będą nowe żłobki

PODKARPACIE. Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego ocenił pozytywnie 8 wniosków złożonych przez podkarpackie gminy w ramach programu “Maluch”.

Program “Maluch” prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ma na celu zwiększenie liczby żłobków i poprawę ich funkcjonowania i wyposażenia, a co za tym idzie  ułatwienie rodzicom godzenia pracy zawodowej z rodzicielstwem.

W pierwszym naborze wpłynęło 10 wniosków z 9 gmin. 2 wnioski nie zostały zakwalifikowane z przyczyn formalnych. Wśród złożonych ofert większość dotyczy dofinansowania adaptacji budynku do potrzeb żłobka lub klubu dziecięcego i ich wyposażenia. Tylko dwie gminy starały się o dofinansowanie na budowę żłobków. Łączna kwota wnioskowanej dotacji to 823 tys. zł. Wszystkie zakwalifikowane oferty zostały przesłane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Resort wybierze te, które otrzymają dotację. Wyniki konkursu zostaną  przedstawione w drugiej połowie maja.

ArtG

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.