Będzie dobra woda dla Sanoka

SANOK. Rozpoczęto przebudowę oczyszczalni ścieków i ujęcia wody w Trepczy.

Przebudowa oczyszczalni i ujęcia wody oraz części sieci wodociągowej będzie kosztowała 123 mln zł. Ponad połowa tej kwoty pochodzi z Funduszu Spójności. Prace rozpoczęto miesiąc temu. Cała inwestycja ma zostać ukończona w 2013 roku.

Na inwestycję tę mieszkańcy Sanoka oczekiwali wiele lat. – Jest ona koniecznością – objaśnia Wojciech Konieczko, z Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Kkomunalnej, kierownik jednostki realizującej projekt. – Nasza oczyszczalnia ścieków jest stara, dostosowana do innych wymogów prawnych niż obowiązujące obecnie. Przepisy podlegają ciągłym zaostrzeniom. Już niedługo skończy nam się także ważność pozwolenia wodno-prawnego. To był ostatni dzwonek na rozpoczęcie takiej inwestycji. Podobnie jest z ujęciem wody. Jest ono technologicznie przestarzałe, urządzenia i obiekty są tu w niezadowalającym stanie technicznym, niemodernizowane gruntownie od lat – dodaje Wojciech Konieczko.

W ramach prac przebudowane zostaną oczyszczalnia ścieków oraz ujęcie wody w Trepczy. Wybudowane zostanie około 3 km nowej sieci wodociągowej, spinającej 2 systemy zasilania miasta w wodę z ujęć wody w Trepczy i Zasławiu. Powstanie również zbiornik wyrównawczy na osiedlu Kenara w Sanoku Będzie miał pojemność 2000 metrów sześciennych. Do zbiornika zostanie zbudowana kilometrowa magistralą zasilająca.

- Dzięki tej inwestycji podniesiona zostanie maksymalnie technologia oczyszczania ścieków, co wpłynie na poprawę stanu wód w Sanie – wylicza Wojciech Blecharczyk, burmistrz Sanoka. – Pozwoli to na sprostanie polskim i unijnym przepisom. To nie jedyne korzyści. Mieszkańcy będą pili wodę o najwyższych standardach. Realizacja projektu zaowocuje także niezawodnoścą jej dostaw.

Projekt “Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Sanok” współfinansowany jest przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenia jego realizacji planowane jest na wrzesień 2013 r.

Krzysztof Rokosz

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.