Bezrobocie wciąż rośnie, choć wolniej

PODKARPACIE. W lutym 2013 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2012 roku.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia w lutym wyniosła 14,4 proc. w skali kraju. W styczniu bez pracy było 14,2 proc. Polaków aktywnych zawodowo. Na Podkarpaciu jest jednak dużo gorzej.

W naszym województwie zarejestrowanych w urzędach pracy w lutym było 17,1 proc. mieszkańców. To wzrost o 0,1 punktu procentowego w porównaniu ze styczniem. Te dane są niezwykle niepokojące, bo co roku na polskim rynku pracy można zaobserwować pewien mechanizm. Bezrobocie wzrasta z końcem roku i od stycznia zaczyna spadać, by najniższą wartość zyskać w miesiącach wakacyjnych. Teraz jednak zamiast lekkiego spadku bezrobocia możemy zaobserwować jego wzrost.

Poniżej krajowej stopy bezrobocia są u nas tylko: Rzeszów (8,8 proc.), Krosno (8,7 proc.) oraz powiat mielecki (14,0 proc.) i sanocki (14,1 proc.). Najwięcej zarejestrowanych w urzędach pracy osób jest w powiecie niżańskim, gdzie bezrobocie sięga 25,6 proc. Pracy nie ma tam ponad 6,3 tys. osób.

W całym województwie Podkarpackim zarejestrowanych w urzędach pracy jest ponad 164 200 osób.

bsz

do “Bezrobocie wciąż rośnie, choć wolniej”

  1. P.K

    To tylko bezrobocie rejestrowane, do tego trzeba dodać bezrobocie ukryte. najwięcej bezrobocia ukrytego jest na wioskach, gdzie osoby są ubezpieczeni w KRUS. Wystarczy do tego jeden hektar pola, aby sie ubezpieczyć . Natomiast z 1 ha, nikt nie jest w stanie się utrzymać . Prawdziwa stopa bezrobocia to 40% ?
    Ostatnie tygodnie zimy pokazały nam , ze kraj jest słabo rządzony. Zamiast środki wydawać na aktywne formy zwalczania bezrobocia (prace interwencyjne np. odśnieżanie , sprzątanie ulic, segregacja śmieci), wydaję się fundusze, na pasywne formy przeciwdziałania w postaci zasiłków .
    Kolejną przyczyną wzrostu bezrobocia , jest kierowanie na prace interwencyjne , staże ciągle do tych samych pracodawców. taki Pracodawca nie zatrudni stażysty na stałe , bo będzie mógł wziąć następną grupę bezrobotnych na staż itp.

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.