Bezrobocie wciąż rośnie, choć wolniej

PODKARPACIE. W lutym 2013 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2012 roku.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia w lutym wyniosła 14,4 proc. w skali kraju. W styczniu bez pracy było 14,2 proc. Polaków aktywnych zawodowo. Na Podkarpaciu jest jednak dużo gorzej.

W naszym województwie zarejestrowanych w urzędach pracy w lutym było 17,1 proc. mieszkańców. To wzrost o 0,1 punktu procentowego w porównaniu ze styczniem. Te dane są niezwykle niepokojące, bo co roku na polskim rynku pracy można zaobserwować pewien mechanizm. Bezrobocie wzrasta z końcem roku i od stycznia zaczyna spadać, by najniższą wartość zyskać w miesiącach wakacyjnych. Teraz jednak zamiast lekkiego spadku bezrobocia możemy zaobserwować jego wzrost.

Poniżej krajowej stopy bezrobocia są u nas tylko: Rzeszów (8,8 proc.), Krosno (8,7 proc.) oraz powiat mielecki (14,0 proc.) i sanocki (14,1 proc.). Najwięcej zarejestrowanych w urzędach pracy osób jest w powiecie niżańskim, gdzie bezrobocie sięga 25,6 proc. Pracy nie ma tam ponad 6,3 tys. osób.

W całym województwie Podkarpackim zarejestrowanych w urzędach pracy jest ponad 164 200 osób.

bsz