- SuperNowości24 - http://supernowosci24.pl -

Bezrobotni poprawią rządowe statystyki

Według rządowego projektu, już pierwsza odmowa przyjęcia proponowanej przez urząd posady lub szkolenia wyeliminuje bezrobotnego na 9 miesięcy z możliwości ponownej rejestracji. Fot. Wit Hadło

PODKARPACIE. Zarejestrowane osoby, które zostaną skreślone z listy, nie trafią na nią wcześniej niż za 9 miesięcy.

Rząd chce ukarać nieaktywnych bezrobotnych wydłużeniem czasu, na jaki zostaną wyrejestrowani. Okazuje się jednak, że celem tych zmian jest poprawa statystyk urzędów pracy.

Według rządowego projektu nowelizacji ustawy zatrudnieniowej, osoby zarejestrowane w urzędach pracy, które nie wykażą gotowości, zostaną wyrejestrowane aż na 270 dni. To oznacza, że przez 9 miesięcy bezrobotny nie będzie mógł się ponownie zgłosić do urzędu pracy. Taka osoba, choć nadal będzie niepracującym obywatelem, nie będzie już mieć prawa do ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego przez urząd pracy i przestanie widnieć w jego statystykach. Wydłużenie okresu ze 120 do 270 dni, automatycznie zmniejszy liczbę zarejestrowanych bezrobotnych.

Choć eksperci prognozują, że na koniec roku stopa bezrobocia podskoczy w kraju do 15 proc., to w statystykach drastycznie spadnie.

270 dni już obowiązuje
– Osobę, która straci status bezrobotnego z tytułu podjęcia pracy, pójścia na przygotowanie zawodowe lub rozpoczęcie prac społecznych nie obejmuje 120-dniowy okres, przez który nie może zostać ponownie zarejestrowana – mówi Maria Witkowicz, z- ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. – Jeżeli bezrobotny nie potwierdzi gotowości do pracy, czyli odmówi bez uzasadnienia przyjęcia proponowanego mu stanowiska, szkolenia lub badań, zostaje pozbawiony możliwości ponownej rejestracji na okres 120 dni od dnia odmowy w przypadku, gdy pierwszy raz zdarza mu się taka sytuacja. Jeżeli odmawia po raz drugi obowiązuje go 180 dni, a przy każdym kolejnym jest to 270 dni – dodaje.

Okres 9 miesięcy „w zawieszeniu” dotyczy też osób, które po raz trzeci nie stawiły się w wyznaczonym terminie w urzędzie pracy i do 7 dni nie usprawiedliwiły swojej nieobecności.

Blanka Szlachcińska