Biopierwiastki w medycynie

SANDOMIERZ. 14 -16 września na Zamku odbędzie się XIV Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza pod hasłem „Dziś i jutro magnezu”.

W czasie Zjazdu omówiony zostanie dorobek Towarzystwa w krzewieniu wiedzy o magnezie i innych biopierwiastkach oraz wybór nowego Zarządu Głównego. Odbędzie się także seminarium naukowe, którego głównymi tematami będą: “Biopierwiastki w naukach medycznych”, które poprowadzi prof. Andrzej Papierkowski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz “Biopierwiastki w naukach przyrodniczych”, które poprowadzi prof. Barbara Baraniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Współorganizatorami Zjazdu obok PTMag są: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu, i Szpital Powiatowy w Sandomierzu. Przewodniczącą Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska z Uniwersytetu Warszawskiego, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego dr n. med. Jan Józefczuk z Wyższej Szkoły Przyrodniczo-Humanistycznej w Sandomierzu.

Szczegółowe informacje na stronie www.ptmag.pl

bes

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.