Budowa Centrum Kultury Chrześcijańskiej trwa

Postępujące prace przy budowie Międzynarodowego Studenckiego Centrum Kultury Chrześcijańskiej.

RZESZÓW. Kaplica stałej adoracji, sale spotkań, w tym pomieszczenie na bagatela 300 osób, kawiarenka i nowy kościół, który zastąpi stojący przy ul. Rejtana mały i drewniany – tak ma wyglądać nowopowstające Międzynarodowe Studenckie Centrum Kultury Chrześcijańskiej.

Centrum budowane jest przy kościele pw. Św. Jadwigi Królowej przy ul. Rejtana. Pomysł jego utworzenia zrodził się kilka lat temu na spotkaniach duszpasterstwa akademickiego Emaus, działającego właśnie przy tamtejszym kościele studenckim.

Chrześcijański ośrodek, którego budowę przewidziano na 5 lat, powstaje od 2009 roku. Kompleks ma służyć miedzykulturowej i religijnej integracji młodych ludzi. Powstaje bowiem m.in. z myślą o zagranicznych studentach, którzy przyjeżdżają uczyć się do Rzeszowa nawet z tak odległych krajów, jak azjatyckie czy afrykańskie. Pieniądze budowę pochodzą wyłącznie z datków od indywidualnych darczyńców oraz sponsorów. Od dwóch lat jest też organizowany w karnawale bal charytatywny, z którego dochód jest przeznaczany na budowę Centrum.
kap

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.