Były prezydent będzie kontrolował obecnego

Grzegorz Kiełb (z prawej) stanął na czele komisji kontrolującej prezydenta i podległych mu jednostek. Fot. Bogdan Myśliwiec

TARNOBRZEG. Nowi radni ustalili składy komisji. Jest zaskoczenie.

Na czwartkowej sesji Rady Miasta, tarnobrzescy radni podzielili się rolami i ustalili składy komisji, które stanowią jej organy pomocnicze. Najwięcej problemów przysporzyło obsadzenie funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Ostatecznie został nim były prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb.

Sześć komisji powołali radni na drugiej sesji wybranej w październiku kadencji. Zgłaszanie po pięciu radnych do każdej z komisji szło nowej radzie dość gładko. Zamieszanie zrobiło się tylko wtedy, gdy na członka Komisji Techniczno-Inwestycyjnej zgłoszono radnego, który nie był na sesji obecny. Przedłożono jego pisemną zgodę. Po konsultacjach stwierdzono, że statut nie reguluje, czy zgoda radnego ma być w formie ustnej czy pisemnej i kandydatura Leszka Ogorzałka została poddana pod głosowanie. Przewodniczącym tej komisji został Waldemar Stępak, uzupełnili ją natomiast: Leszek Ogorzałek, Andrzej Biernat, Marian Cąpała, Monika Łagowska-Cebula i Alfred Martyniak. Dziesięcioma głosami przeciw w skład komisji nie wszedł radny Łukasz Nowak.

Na czele Komisja Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska stanął Cezary Mikrut, a w składzie znaleźli się: Grzegorz Kiełb, Artur Kiper, Alfred Martyniak i Adam Rębisz.

Wybór kandydatów na członków Komisji Finansowo-Budżetowej nastąpił bez żadnych przeszkód. Jej przewodniczącym został Damian Szwagierczak, członkami zaś: Marian Zioło, Marian Cąpała, Andrzej Biernat i Alfred Martyniak.

Równie szybko radni ustalili skład Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Jej przewodniczącym został wybrany Adam Rębisz, członkami zaś: Teresa Gołębiowska-Piś, Cezary Mikrut, Artur Kiper, Włodzimierz Trybuła i Grzegorz Kiełb.

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przewodniczyć będzie Teresa Gołębiowska-Piś, członkami zaś Damian Szwagierczak, Waldemar Stępak, Alfred Martyniak i Włodzimierz Trybuła.

Problemy w obsadzie pojawiły się w przypadku Komisji Rewizyjnej. Kandydata nie wystawił klub Prawa i Sprawiedliwości. Mariana Cąpałę z PiS wskazała go natomiast wiceprzewodnicząca Bożena Kapuściak. Oprócz niego było jeszcze troje kandydatów i brakowało piątej osoby. Wiceprzewodniczący Waldemar Szwedo zaapelował wówczas, żeby komisję tę „obsadzić za miesiąc, bo nie wszyscy radni są zaprzysiężeni, a oni trzymają to miejsce”. Takiego rozwiązania statut jednak nie przewiduje. Szwedo po chwili zastanowienia zgłosił więc Artura Kipera.

Ostatecznie przewodniczącym tej komisji został Grzegorz Kiełb, członkami zaś radni Cąpała, Kiper oraz Łagowska-Cebula i Szwagierczak.

Na komisji tej spoczywa między innymi kontrola legalności, rzetelności i gospodarności działania prezydenta, podporządkowanych mu miejskich jednostek organizacyjnych i pomocniczych oraz opiniowanie wykonania budżetu miasta. Biorąc pod uwagę, że radny Kiełb, jeszcze niedawno pełnił funkcję prezydenta, będzie niewątpliwie bardzo wnikliwym cenzorem poczyń swojego następcy Dariusza Bożka.

mrok

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o