ChwilA?wka na raty – jak mA�drze jA� zaciA�gnA�A�?

NagA�a awaria samochodu lub inny nieplanowany wydatek? Kiedy brakuje gotA?wki w portfelu, to z pomocA� moA?e przyjA�A� szybka poA?yczka na raty. Jak jA� mA�drze zaciA�gnA�A�, by jej spA�ata nie byA�a dla nas problemem? Podpowiadamy to w naszym artykule!

NajwaA?niejsze parametry poA?yczki ratalnej
Na co zwracaA� uwagA� podczas zaciA�gania chwilA?wki na raty? To przede wszystkim kwota zobowiA�zania – powinna ona dokA�adnie odpowiadaA� na nasze potrzeby. W tym przypadku lepiej nie braA� wiA�cej a�?na wszelki wypadeka�?, bo pA?A?niej i tak bA�dziemy musieli oddaA� caA�A� kwotA� i jeszcze zapA�aciA� odsetki.

To, ile zapA�acimy za poA?yczenie nam pieniA�dzy, zaleA?y od wartoA�ci Rzeczywistej Rocznej Stopy Procentowej, czyli RRSO. UjA�te sA� tutaj wszystkie koszty zobowiA�zania. Warto pamiA�taA�, A?e wartoA�A� tA� liczy siA� tak samo i dla kredytA?w hipotecznych, i dla poA?yczek ratalnych.

Im dA�uA?szy jest czas trwania umowy, tym RRSO jest niA?sze. WiA�ksza jest jednak caA�kowita kwota do spA�aty, bo odsetki naliczane sA� przez dA�uA?szy okres. Aby porA?wnanie ofert rA?A?nych poA?yczkodawcA?w byA�o wiarygodne, to naleA?y braA� to pod uwagA�.

ZaciA�gniA�cie chwilA?wki na raty – jakie warianty?
Kiedy zaciA�gamy chwilA?wkA�, to najczA�A�ciej zaleA?y nam na czasie i maA�ej iloA�ci formalnoA�ci. CzA�A�A� firm poA?yczkowych ma wdroA?one zawieranie umA?w caA�kowicie online. Oznacza to, A?e nie trzeba czekaA� na kuriera z dokumentem.

W przypadku umA?w zawieranych przez internet waA?ne jest wykonanie przelewu weryfikacyjnego z konta z danymi, ktA?re zostaA�y podane w formularzu zgA�oszeniowym. Gdyby informacje te nie byA�y identyczne, to firma moA?e odmA?wiA� wypA�aty pieniA�dzy. Gdyby coA� w naszych danych ulegA�o zmianie (np. nazwisko), to szybko naleA?y to uaktualniA� w banku.

Firmy poA?yczkowe coraz czA�A�ciej siA�gajA� teA? po inne sposoby wypA�aty A�rodkA?w. Jednym z ciekawych rozwiA�zaA� jest czek GIRO. PoA?yczkodawca przekazuje go do Poczty Polskiej. JeA�li chcemy wypA�aciA� A�rodki z poA?yczki, to musimy udaA� siA� do oddziaA�u tej instytucji. Pracownik poczty poprosi nas o okazanie dowodu osobistego – po tej weryfikacji zostanA� nam wypA�acone pieniA�dze.

Tania poA?yczka na raty – to moA?liwe?
OczywiA�cie, A?e znalezienie atrakcyjnej oferty chwilA?wki na raty jest moA?liwe! JeA�li mamy czas i cierpliwoA�A�, to moA?emy sami przejrzeA� strony poA?yczkodawcA?w, aby siA� o tym przekonaA�. SA� jednak rozwiA�zania znacznie szybsze.

Wygodniej jest skorzystaA� z gotowego narzA�dzia, jakim jest ranking chwilA?wek na raty https://enerad.pl/ranking-chwilowek-na-raty/. Oferty poA?yczkodawcA?w zostaA�y tu ujednolicone pod wzglA�dem czasu trwania umowy oraz kwoty chwilA?wki na raty. NajwaA?niejszym parametrem jest tu RRSO: najwyA?ej sA� poA?yczki, ktA?rych koszt jest najniA?szy.

Rejestry dA�uA?nikA?w a poA?yczka ratalna
Niekiedy poA?yczkobiorcy bojA� siA� weryfikacji w BIK lub BIG. JeA�li chwilA?wkodawca zaglA�da do takich rejestrA?w, to naleA?y pamiA�taA�, A?eby zawsze podawaA� prawidA�owe i aktualne dane. Niekiedy zdarza siA�, A?e poA?yczkodawcy odrzucajA� wnioski, jeA�li dana osoba w paru wnioskach oddaje rA?A?ne adresy zamieszkania albo nagle zmienia stan cywilny.

WrA?A�my jednak do sedna problemu: czy negatywna historia kredytowa pozbawia nas szansy na chwilA?wkA� na raty? Nie, jeA�li firma poA?yczkowa wyraA?nie tego nie zaznacza. Nawet kiedy rejestry dA�uA?nikA?w sA� sprawdzane, to wszystko zaleA?y od treA�ci wpisu na nasz temat.

Odmowa ze strony poA?yczkodawcy zdarza siA� doA�A� rzadko. CzA�A�ciej zmniejszane sA� kwoty zobowiA�zania lub wydA�uA?any jest okres spA�aty. DziA�ki temu chwilA?wka na raty bA�dzie A�atwiejsza do spA�aty.

ArtykuA� sponsorowany