Co z przebudową i rozbudową krośnieńskiej obwodnicy?

Gmina Krosno uzyskała od Centrum Unijnych Projektów Transportowych wstępną akceptację możliwości poszerzenia zakresu robót dotyczących przebudowy i rozbudowy obwodnicy Krosna biegnącej wzdłuż drogi krajowej nr 28. Fot. Wioletta Zuzak
Gmina Krosno uzyskała od Centrum Unijnych Projektów Transportowych wstępną akceptację możliwości poszerzenia zakresu robót dotyczących przebudowy i rozbudowy obwodnicy Krosna biegnącej wzdłuż drogi krajowej nr 28. Fot. Wioletta Zuzak

KROSNO. Prace pierwszego etapu mają zostać zakończone do połowy 2015 r.

Gmina Krosno rozpoczyna realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 wraz z dobudową drugiej jezdni – pierwszy etap”. Zakres prac obejmuje cały odcinek przebiegającej w granicach miasta drogi krajowej nr 28 (11,4 km) z wyjątkiem odcinka ul. Podkarpackiej między ulicami Pużaka i Czajkowskiego (1,7 km).

Na objętym projektem odcinku położona zostanie nowa nawierzchnia, a tam, gdzie droga nie ma odpowiedniej nośności, zostaną wymienione także jej warstwy konstrukcyjne, czyli podbudowa.

Jeśli chodzi o skrzyżowanie ulic Jana Pawła II, Bema i Rzeszowskiej w grę wchodzi wymiana warstw konstrukcyjnych jezdni i budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej.

Skrzyżowanie ulic Podkarpackiej i Tysiąclecia: wydzielenie pasa dla skręcających w lewo z ul. Podkarpackiej w ul. Tysiąclecia, wydzielenie prawoskrętu dla jadących z ul. Podkarpackiej w ul. Tysiąclecia. Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej.

Dobudowa drugiej nitki na odcinku za skrzyżowaniem obwodnicy z ul. Czajkowskiego do mostu na Lubatówce.

Skrzyżowanie ulic Podkarpackiej i Witosa: budowa bezkolizyjnego skrzyżowania – powstaną dwa wiadukty, pod którymi przeprowadzona zostanie ul. Witosa, która połączy się z ul. Jagiellońską. Przy wiaduktach powstaną zjazdy, tak aby użytkownicy drogi mogli bezkolizyjnie zjechać i wyjechać na skrzyżowanie oraz chodniki i ścieżki rowerowe.

Roboty mają ruszyć jeszcze w 2013 roku, w dużej mierze będą jednak uzależnione od warunków atmosferycznych. Do wykonania w br. przewiduje się: przebudowę mediów w obrębie skrzyżowania Podkarpackiej i Witosa oraz remont nawierzchni al. Jana Pawła II – dwujezdniowego odcinka od ul. Krakowskiej do Rzeszowskiej.

Projekt przebudowy obwodnicy współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość wydatków projektu wynosi 144 804 720,22 zł. Wartość pomocy unijnej to 107 636 466,16 zł, natomiast wkład własny gminy Krosno – 37 168 254,06 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 126 631 136,66 zł.

Krosno w ramach projektu otrzymało refundację wydatków, które zostały poniesione na roboty budowlane zrealizowane w latach 2007 – 2012 oraz na dokumentację techniczną – w tym okresie miasto z własnych środków sfinansowało rozbudowę ul. Podkarpackiej od skrzyżowania z ul. Pużaka do skrzyżowania z ul. Czajkowskiego. Na odcinku tym o długości 1700 m została dobudowana druga jezdnia, dojazdowe drogi zbiorcze i ekrany akustyczne.

Wioletta Zuzak

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments