Cold mailing – jaką pocztę wybrać?

Mat. prasowe

Do prowadzenia skutecznej kampanii cold mailingowej niezbędne jest używanie takiej poczty e-mail, która będzie posiadać bardziej rozbudowane funkcje, niż wyłącznie przegląd wysyłanych i odbieranych wiadomości. Gdy grono klientów sukcesywnie się zwiększa, tak ograniczone opcje mogą powodować chaos i zaburzają prawidłowe analizowanie wyników. Co należy więc wziąć pod uwagę przed wybraniem poczty do cold mailingu?

Limity wysłania

Każdy dostawca poczty e-mail ustala własny limit dotyczący wysyłania wiadomości. Niekiedy obejmują one zakres np. miesiąca lub dnia, ale istnieją platformy, które nakładają ograniczenia nawet na godzinę – zauważają eksperci z makesend.pl. Po przekroczeniu limitu blokują generowanie maili, a kampania cold mailingowa zostaje przerwana. Warto więc zdecydować się na taką pocztę, która nie nakłada żadnych barier lub też są one racjonalnie rozłożone w czasie.

Trzeba pamiętać o tym, że cold mailing to coś więcej niż wysyłanie jednej wiadomości. Należy uwzględnić dalsze odpowiedzi i możliwość płynnego komunikowania się z klientami. Dlatego nawet jeśli plan zakłada stworzenie kilkudziesięciu maili, to w konsekwencji wyniknie ich o wiele więcej.

Przyjazny interfejs

W cold mailingu niezwykle ważne jest ciągłe prowadzenie rozmowy ze swoim odbiorcą. Jeśli skrzynka pocztowa w nieintuicyjny sposób sortuje listy lub też nie daje możliwości stworzenia własnych kategorii i zakładek, to po pewnym czasie pracownicy będą musieli przeglądać wszystkie wiadomości, żeby znaleźć właściwą. Jest to ogromna strata czasu i potencjału, jaką możną by wykorzystać na efektywne nawiązywanie relacji.

 Niezwykle przydatnym narzędziem jest też automatyczne ustalenie harmonogramu odpowiedzi lub przypominanie o wygenerowaniu nowych maili do obecnych klientów. Skrzynka pocztowa ma pomagać w rozwijaniu współpracy, dlatego powinna posiadać funkcje, które rozwiążą część problemów.

Synchronizacja z innymi użytkownikami

W przypadku cold mailingu często nad kampanią czuwa sporo ludzi z różnych działów. W przedsiębiorstwie liczącym wielu pracowników, zespół ten może się składać nawet z kilkunastu zaangażowanych osób. Wszyscy oni powinni mieć wgląd do aktualnych wiadomości niezależnie od tego, z której konkretnie skrzynki zostały one wysłane. Pozwala to bowiem na szybsze i bardziej skuteczne reagowanie na potrzeby klientów. Niezwykle ważne jest więc wybranie takiej usługi, która umożliwi stworzenie wielu kont w ramach jednego systemu, co ułatwi komunikowanie się i wdrażanie nowych rozwiązań.

Artykuł partnera