Coraz mniej czasu na zdobycie dodatku

PODKARPACIE. Rząd obiecał wsparcie dla niepełnosprawnych, ale brakuje doń przepisów wykonawczych.

W listopadzie i grudniu opiekunowie osób niepełnosprawnych (którzy są uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł), mieli otrzymać dodatkowe pieniądze w wysokości 100 zł miesięcznie pod warunkiem, że do 31 października złożą stosowny wniosek. Projekt rozporządzenia nie wszedł jeszcze jednak w życie, a ośrodki pomocy odmawiają przyjmowania wniosków.

Zmianę w wysokości świadczenia przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. – Jak tylko wejdzie w życie zrobimy wszystko by na czas powiadomić uprawnionych do złożenia wniosku. Umieścimy informację na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń, będziemy również powiadamiać ludzi telefonicznie – mówi Elwira Kochanowska-Pięciak, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie. – Póki nie ma jednak przepisów to wniosków o wsparcie nie możemy przyjmować.

Czasu coraz mniej

Na złożenie wniosku uprawnione osoby będą miały bardzo mało czasu. W przypadku gdy świadczenie zostanie przyznane po 31 października, opiekun będzie mógł wystąpić o dodatkowe pieniądze w ciągu 7 dni od daty, w której decyzja o przyznaniu świadczenia stanie się ostateczna. Wniosek złożony po tych terminach będzie pozostawiony bez rozpoznania.

Świadczenie pielęgnacyjne należy do świadczeń rodzinnych, dodatkowe pieniądze do niego będą przyznawane jednak na podstawie ustawy o pomocy społecznej, która daje rządowi możliwość prowadzenia specjalnych programów, których celem jest ochrona poziomu życia określonych osób, rodzin lub grup społecznych. Wniosek o jego przyznanie będzie składany jednak do organu gminy, który jest upoważniony do przyznawania świadczeń rodzinnych.

Anna Moraniec

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.