Coraz mniej osób na zasiłku

- W województwie podkarpackim mamy 140 504 tys. osoby zarejestrowane jako bezrobotne, z czego 19 716 tys. pobiera zasiłek – mówi Janusz Cyzio z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Fot. Wit Hadło

KRAJ, PODKARPACIE. Z czego żyje bezrobotny bez prawa do zasiłku?

Jedynie 16 proc. ludzi, zarejestrowanych jako bezrobotni otrzymuje zasiłek. Niestety, większość zarejestrowanych, to osoby długotrwale bezrobotne. Zasiłek im się nie należy. Kwota zasiłku także nie jest wysoka. Nasuwa się więc pytanie, skąd brać pieniądze?

Bezrobotny może otrzymać zasiłek, kiedy udokumentuje, że w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji był zatrudniony przez co najmniej 365 dni i osiągał co najmniej minimalne wynagrodzenie. Wielu bezrobotnych ma dłuższy staż, ale pracowali na przykład tylko na część etatu i co za tym idzie, zarabiali mniej niż wynosi wynagrodzenie minimalne.

Z czego w takim razie żyją bezrobotni bez prawa do zasiłku? Wiele takich osób korzysta z pomocy społecznej lub pracuje w szarej strefie. Niektórzy mają oszczędności, które wcześniej zgromadzili. Zdarza się, że ludzie sprzedają swoje dobra materialne. Są i tacy, którzy rejestrują się w urzędach pracy tylko ze względu na bezpłatne korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej.

W krajach starej Unii pomoc finansową otrzymuje 70 – 80 proc. ludzi, którzy nie mają pracy. Bezrobotni otrzymują zasiłki z ubezpieczenia od bezrobocia. Jako pomoc otrzymują także zasiłki socjalne, pod warunkiem, że dochód na osobę w rodzinie jest poniżej pewnego poziomu. W Polsce zasiłek dla bezrobotnego wynosi 794,20 zł.

Justyna Paszkiewicz

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.