„Cywilizator” Walter Gentz zniszczył Jasło

piotr samolewiczNiemcy zapisali się w dziejach Europy m.in. jako budowniczowie średniowiecznych miast. W Europie środkowo-wschodniej niemieccy koloniści założyli wiele ośrodków, także w Polsce miasta były lokowane i rozwijane na prawie niemieckim.

W 1939 roku Niemcy już w inny sposób powtórzyli swój cywilizacyjny marsz na wschód. W polskich miastach w Generalnej Guberni władzę objęli pionierzy nowej cywilizacji – starostowie. Kim byli? Wywodzili się z mieszczaństwa. Najczęściej byli absolwentami prawa, w Niemczech szanowanymi urzędnikami. Część pracowała w Gestapo i innych nazistowskich organizacjach. Prawie wszyscy należeli do NSDAP.

W okupowanej  Polsce „cywilizatorzy” zamienili się w bestie. Przypomnijmy jedną z nich: dr. Waltera Gentza, jasielskiego starostę. Był doktorem praw i ekspertem od finansów. Gdy objął władzę w Jaśle, kazał przerobić okna i fasady w jednym, niemieckim, koszarowym stylu. Wiele drewnianych domów kazał rozebrać, a na ich miejscu posadzić trawę. Rozszerzył ulice, brukując je żydowskimi nagrobkami. Skąd na to miał pieniądze? Od polskiego podatnika. Kto pracował przy tych inwestycjach: polscy i żydowscy robotnicy. Gentz miał ambicję, by „jego” powiat jako pierwszy był „judenfrei”. Osobiście brał udział w selekcjach. Strzelał do Żydów. W 1944 roku pod koniec wojny „budowniczy” Gentz nakazał Polakom opuszczenie miasta w ciągu dwóch dni, a potem, od 15 września zaczęła się akcja niszczenia Jasła. Niemcy spalili 600-letni kościół parafialny, wysadzili wiele innych kościołów, wszystkie budynki administracji i mieszczańskie. Niemcy złupili pozostawiony majątek. Gentz odgrażał się, że Polacy nigdy nie wrócą do Jasła. Wrócili po 5 miesiącach. Jasło zostało zniszczone w 97 procentach!

Po wojnie większość starostów urządziła się w nowym państwie niemieckim, także Gentz. Śledztwo przeciwko niemu wytyczono dopiero w 1963 r. Gentz wymknął się sprawiedliwości, popełniając samobójstwo.

Jaka nauka wypływa z tej historii? Że cywilizacja niemiecka niejedno ma imię.

Piotr Samolewicz