Czy nasze miliardy euro z Unii są zagrożone?

Obecny Przewodniczący PE, Niemiec Martin Schultz, również zagłosował za przyjęciem krytycznej rezolucji. Fot. PAP

BRUKSELA. Parlament Europejski nie zaakceptował budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Zdecydowaną większością 506 do 161 głosów Parlament Europejski przyjął w środę (13.03) rezolucję odrzucającą porozumienie Rady Europejskiej w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 „w jego obecnym kształcie”. Rezolucja ta nie jest wiążąca prawnie, ale stanowi wyraźny sygnał, że przywódcy państw będą jeszcze musieli pochylić się nad poprawkami w budżecie.

Eurodeputowanym nie podoba się przede wszystkim możliwe przeniesienie ponad 16-miliardowego deficytu z tegorocznego budżetu do następnej „siedmiolatki”. Chcą politycznego zobowiązania od Rady, że wszystkie rachunki do zapłacenia w 2013 roku zostaną w nim zapłacone.

Kolejnym postulatem PE jest zapewnienie prawa do rewizji budżetu dla PE i KE przyszłej kadencji, tak, by w przypadku zdławienia kryzysu gospodarczego można było zwiększyć budżet w kolejnych latach.

Eurodeputowani chcą również większej elastyczności budżetu, czyli możliwości przenoszenia niewykorzystanych środków między poszczególnymi obszarami działalności UE oraz z roku na rok. Niewykorzystane środki, zamiast wracać do budżetów krajowych, miałyby być wykorzystywane automatycznie w kolejnych latach.

Przyjęcie krytycznej rezolucji nie oznacza jeszcze całkowite odrzucenie budżetu, wynegocjowanego przez Radę Europejską podczas lutowego szczytu w Brukseli (Polska otrzymała w nim 106 mld euro). Decydujące głosowanie w PE odbędzie się dopiero w czerwcu. Do tego momentu Komisja Europejska i przywódcy państw UE mają czas na spełnienie przynajmniej części postulatów eurodeputowanych.

***
Również wczoraj PE przyjął raport w sprawie nowego podziału miejsc między państwa członkowskie. Powodem zmian jest planowana akcesja Chorwacji w lipcu br. Polska, w przeciwieństwie do 12 innych państw, nie straci przez to ani jednego miejsca, co oznacza, że w przyszłym roku wybierzemy 51 eurodeputowanych.

Arkadiusz Rogowski

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.