Czym zajmuje się kancelaria notarialna?

Kancelaria notarialna to miejsce, do którego każdy udaje się przynajmniej kilka razy w życiu. To właśnie tu podpisuje się bowiem szereg umów takich jak umowa sprzedaży albo małżeńska umowa majątkowa. Bardzo często też do notariusza przychodzi się w celu sporządzenia odpisu czy wypisu albo sporządzenia protokołu.

Obowiązki i zakres kompetencji

Notariusz uznawany jest nie za funkcjonariusza państwowego czy urzędnika, ale za osobę zaufania publicznego. Tym samym wymaga się od niego, by w swojej pracy bezwzględnie przestrzegał przepisów prawa, był bezstronny w wykonywaniu powierzonych mu zadań, a także by zachowywał tajemnicę zawodową. Notariusz obowiązany jest ponadto dokonywać czynności z poszanowaniem interesów stron. Swoją obecnością czy podpisem sprawia, że poszczególne pisma stają się dokumentami urzędowymi, toteż ciąży na nim duża odpowiedzialność. Do jego obowiązków należy także bezpłatne udzielanie wszelkich niezbędnych informacji związanych z podejmowanymi w toku sprawy czynnościami notarialnymi.

Notariusz Gliwice – katalog czynności notarialnych

Za czynności notarialne można uznać wszystkie te, którym strony są obowiązane lub dobrowolnie chcą nadać formę notarialną i właśnie wszystkie te czynności wykonywane są w ramach działalności każdej kancelarii notarialnej. Tym samym do zadań notariusza należy między innymi sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń, a także spisywanie protokołów. To także osoba, która sporządza wypisy, odpisy czy wyciągi dokumentów, a na żądanie stron również projekty aktów, oświadczeń czy innych dokumentów. Notariusz może też przyjmować na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty oraz dane na informatycznym nośniku danych. Istnieje także możliwość sporządzenia przed nim wykazu inwentarza czy testamentu w formie notarialnej. Katalog dokonywanych przez notariusza zadań jest wiec bardzo obszerny. Co więcej – w każdym mieście zakres działań będzie ten sam – obojętnie czy jest to notariusz w Gliwicach, czy też w zupełnie innej części Polski.

Artykuł partnera

One Response to "Czym zajmuje się kancelaria notarialna?"