- SuperNowości24 - http://supernowosci24.pl -

Czystki w rzeszowskim Urzędzie Kontroli Skarbowej?

- Wykorzystano pretekst by mnie zwolnic, bo należę do związku RSKPS NSZZ “Solidarność” – mówi o powodach utraty pracy w UKS-ie Jacek Cichy. Fot. Arkadiusz Rogowski

Inspektor Jacek Cichy jest kolejnym zwolnionym z resortu finansów związkowcem “Solidarności”.

– Wręczono mi zwolnienie w trakcie chorobowego po operacji usunięcia łękotki – mówi inspektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie Jacek Cichy. Pod koniec sierpnia br. zarzucono mu próbę naruszenie dyscypliny, polegającą na usiłowaniu wyłudzenia…  około 150 zł netto. Dlaczego? Ponieważ złożył wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wypadku na schodach wejściowych do urzędu w drodze do pracy, gdzie niefortunnie stanął. Prawdziwe powody odwołania są jednak według samego zainteresowanego zupełnie inne.

Cichy jest członkiem Rady Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ “Solidarność” i przewodniczącym Związku w tym zakładzie pracy. W 2010 roku rywalizował w konkursie na stanowisko Dyrektora rzeszowskiego UKS z obecnym dyrektorem Cezarym Kobą (został powołany bez konkursu). To właśnie działalność związkowa była w jego ocenie decydująca. – Wykorzystano oczywiście pretekst, a w tym czasie zwolniono również przewodniczącego Rady Sekcji Krajowej Tomasza Ludwińskiego z UKS w Warszawie i podjęto działanie wobec wiceprzewodniczącego UKS Nowa Huta Andrzeja Moskala. Poza tym spora grupa pracowników zrezygnowała z członkostwa w związku z obawy o miejsce pracy – tłumaczy Cichy.

Jego zdaniem jest to typowe działanie nakierowane na osłabianie związku. Wcześniej, z powodu “nieporozumień z dyrektorem”, z UKS-u odeszło wielu pracowników, w tym członkowie związku. Cichy wymienia 3 główne tego przyczyny. – My jako związek chcemy ujawniać niektóre dane dotyczące np. wynagrodzenia, awansów, funkcjonowania Ministerstwa Finansów i poszczególnych urzędów np. UKS, Izby Skarbowej czy Urzędu Skarbowego – mówi. – Jest też nasza niezgoda na regulaminy premiowania, bo w dzisiejszej sytuacji pracownicy dostają mało nagród, a dyrektorzy, którzy znajdują się wysoko w rankingach, bardzo duże – dodaje.

Trzecim powodem szykanowania związkowców jest według oceny Cichego ich sprzeciw wobec “autorytarnego stylu zarządzania, który narusza prawa pracownicze”. – Dyrektor Koba znacznie zwiększył liczbę kontroli i stworzył system sprawozdawczości wewnętrznej, która komplikuje pracę i zwiększa presję na pracowników. Inspektor po prostu nie wyrabia – tłumaczy Cichy. Rzeszowski UKS jest innego zdania. – Informuję, że w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Rzeszowie nie było przypadku rozwiązania umowy o pracę, którego powodem byłaby działalność związkowa – czytamy w odpowiedzi rzecznik prasowej Teresy Piechowicz.

Odwołanie ze stanowiska inspektora jest dla Cichego równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia. Złożył już do Sądu Pracy pozew przeciwko pracodawcy o przywrócenie do pracy, a także będzie się domagał od sprawców doznanych krzywd pełnego zadośćuczynienia na drodze sądowej.

Arkadiusz Rogowski