Dostaniesz pieniądze na usunięcie azbestu

RZESZÓW. Dziś (10 bm.) właściciele posesji z terenu miasta Rzeszów mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Można otrzymać dofinansowanie w stu procentach pokrywające wszystkie zadania związane z usuwaniem tego groźnego materiału. Dotyczy to zarówno demontażu, transportu i unieszkodliwienia. Jeżeli ktoś nie zdąży dzisiaj tego uczynić, może to zrobić w kolejnym naborze, który zostanie ogłoszony jesienią.

Wnioski o dotacje na usuwanie azbestu można składać w sekretariacie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 7.

and

do “Dostaniesz pieniądze na usunięcie azbestu”

  1. michał

    a kto do na nowy dach?

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.