Drenaż portfeli

Fot. Wit Hadło

Jak podał w ubiegłym tygodniu GUS, inflacja w lutym wyniosła w Polsce 4,3 proc. w tzw. ujęciu rocznym (czyli w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 4,1 proc. (styczeń do stycznia). W skali miesiąca, wzrost cen zmierzony wskaźnikiem CPI (wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych) wyniósł 0,4 proc. Odnotowany poziom inflacji jest większy niż spodziewała się większość ekonomistów i o prawie 2 punkty procentowe powyżej celu inflacyjnego NBP (wynoszącego 2,5 proc.).

Po nowelizacji przepisów uniemożliwiających unikanie podatku Belki naliczanego od odsetek z lokat bankowych, atrakcyjność tej formy lokowania kapitału istotnie zmalała, a rosnąca inflacja sprawiła dodatkowo, że oferowany przez wiele banków poziom oprocentowania nie zapewnia już nawet realnej ochrony wartości kapitału. Wystarczy przeanalizować jeden z wielu dostępnych w sieci rankingów lokat, by przekonać się, że w sprzedaży w niektórych bankach są lokaty oprocentowane na poziomie zaledwie 3,6 proc. Utrzymywanie środków na takiej lokacie sprawia, że tracą one na realnej wartości, nawet do 0,7 proc. w skali roku. Trzymając na przykład 10 000 zł na lokacie z oprocentowaniem 3,6 proc. w skali roku i inflacji sięgającej 4,3 proc., z każdym miesiącem mój portfel w sensie siły nabywczej traci realnie około 6 zł miesięcznie.

Wzrost inflacji w Polsce ma tej chwili źródło kosztowe – napędza go drożejąca ropa naftowa (z powodu niepewności na rynkach paliw związanej z potencjalnym konfliktem z Iranem) oraz żywność (której, co też warto podkreślić, waga w gusowskim wskaźniku CPI, liczonym jako średnia ważona cen różnych dóbr konsumpcyjnych, została akurat w lutym b.r. podniesiona). Większość ekonomistów nie spodziewa się jednak, aby w najbliższym czasie doszło do wyzwolenia tzw. presji płacowej (presji ze strony pracowników na wzrost płac w firmach z powodu rosnących cen), która mogłaby – jak w przypadku efektu domina – dalej wypychać ceny w górę.

Wiktor Cwynar, wicedyrektor Instytutu Badań i Analiz Finansowych

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.