Duże pieniądze na remont infrastruktury drogowej

Fot. Archiwum