Duży awans pułkownika Jacka Kitlińskiego

Płk Kitliński oficjalnie pożegnał się już ze Sztandarem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie. Fot. Wit Hadło

RZESZÓW. Od poniedziałku człowiek z Podkarpacia jest drugą najważniejszą osobą w Służbie Więziennej w Polsce.

W poniedziałek, 25 marca, Minister Sprawiedliwości powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dotychczasowego Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie płk Jacka Kitlińskiego (45 l.). Już dawno nikt ze służb mundurowych z naszego województwa nie awansował na tak wysokie stanowisko.

Płk Kitliński karierę w SW zaczął w 1993 r. jako młodszy wychowawca w Zakładzie Karnym w Żytkowicach. Rok później został skierowany do Szkoły Oficerskiej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Po jej ukończeniu w roku 1995 został przeniesiony do Zakładu Karnego w Rzeszowie.  W roku 1997 objął stanowisko kierownika działu terapeutycznego dla osób uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych. Pod koniec roku 2000 oddelegowany został do pełnienia służby na stanowisku inspektora Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie.

W roku 2003 powrócił do Rzeszowa jako specjalista ds. penitencjarnych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej, którą to funkcję dzieli z obowiązkami rzecznika prasowego podkarpackiej Służby Więziennej.

1 stycznia 2007 roku, będąc w stopniu majora Służby Więziennej, objął funkcję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie.

Płk Kitliński znany jest z idei rozwoju specjalistycznych oddziałów terapeutycznych w jednostkach penitencjarnych. Dzięki jego staraniom obecnie na Podkarpaciu funkcjonuje aż pięć specjalistycznych oddziałów terapeutycznych o łącznej pojemności ponad 330 miejsc, w tym dla sprawców przestępstw seksualnych.

Grzegorz Anton