Ekstra kasa dla pracowników fiskusa

Finansowy bonus ma zmotywować pracowników urzędów skarbowych do rzetelniejszych, a tym samym skuteczniejszych kontroli podatkowych. Jest o co się starać, gdyż dodatek może wynieść nawet 50 procent zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego urzędnika.

Z jednej strony mówi się o potrzebie oszczędzania i ewentualnej redukcji zatrudnienia w urzędach, a z drugiej wydaje się rozporządzenie, które poszerza krąg osób uprawnionych do dodatku pieniężnego. Ministerstwo Finansów twierdzi, że w tym roku wypłata dodatków “dokonana będzie w ramach oszczędności budżetowych (funduszu płac) centrali ministerstwa”. W latach następnych szacuje się, że w skali roku budżet zapłaci za dodatki dla fiskusa i pracowników ministerstwa około 165 tys. zł.

10, a nawet 50 procent!

O tym, czy dana osoba dostanie dodatek w wysokości 10 proc. lub maksymalnie 50 proc., decydować będzie rodzaj, stopień złożoności i uciążliwość wykonywanych przez nią kontroli. Wpłyną na to także wyniki i osiągnięcia w kontrolach, kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu kontroli oraz czas pracy. Czyli im podatnik stawia większy opór, a urzędnik skarbowy poświęca mu więcej czasu, tym większa szansa, że dostanie wyższy dodatek.

Ekstra pieniądze będą przyznawane na rok kalendarzowy, a wypłacane – w miesiącu następnym po miesiącu przedstawienia miesięcznej ewidencji czasu pracy.

Sam fakt przyznania dodatku kontrolerskiego w określonej wysokości nie oznacza wcale, że wysokość ta nie może już ulec zmianie. Jeżeli dana osoba była nieobecna w pracy dłużej niż miesiąc (z innych przyczyn niż urlop wypoczynkowy), dodatek może zmaleć. Jeśli natomiast w ocenianym okresie pracy kontrolerskiej urzędnik uzyskał ocenę bardzo dobrą, dodatek może wzrosnąć.

Kto dostanie bonus?

Dodatek kontrolerski mogą otrzymać pracownicy urzędów skarbowych oraz pracownicy urzędu obsługującego ministra finansów, wykonujący kontrolę podatkową, kontrolę prawidłowości wykonywania zadań należących do zakresu działania dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych, kontrolę urzędów obsługujących te organy oraz kontrolę przestrzegania zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu działania pracowników zatrudnionych w izbach skarbowych i urzędach skarbowych.

Oznacza to, że na dodatek mogą liczyć nie tylko pracownicy zatrudnieni w urzędach skarbowych, ale również ci, którzy na polecenie naczelnika urzędu skarbowego w danym miesiącu wykonują kontrole podatkowe, czynności, które przygotowują do kontroli oraz prace związane z opracowaniem dokumentacji pokontrolnej.

Karina Kaszowska

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments