Emeryci mogą starać się o wyższą emeryturę!

- Do ustalenia kapitału początkowego niezbędne są następujące dokumenty: druk ZUS Kp-1 druk ZUS Rp-6, świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców albo inne potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe przebytych przed 1999 r. – wyjaśnia Małgorzata Bukała, rzecznik prasowy rzeszowskiego oddziału ZUS.

PODKARPACIE. Nowe przepisy – złóż wniosek o przeliczenie kapitału początkowego.

Wysokość twojej emerytury zależy w dużej mierze od kapitału początkowego. 23 września wchodzą a życie nowe przepisy, które pozwolą starać się o naliczenie kapitału na korzystniejszych zasadach. Dzięki temu wielu emerytów będzie mogło starać się, o ponowne przeliczenie wysokości emerytury i otrzymać znacznie wyższe świadczenie. Ponadto, jeżeli przeliczenie wyjdzie na niekorzyść emeryta to i tak nie stracisz, bo ZUS będzie wypłacał emeryturę po staremu.

Zmiany jakie wprowadza nowelizacja ustawy o rentach i emeryturach poszerzają okres, z którego można naliczać kapitał. Do tego czasu  należało wybrać 10 kolejnych lat z przedziału od 1 stycznia 1980 do 31 grudnia 1998. Po wejściu w życie ustawy będzie można wybrać 10 kolejnych lat z okresu przed 1 stycznia 1999 roku. Skorzystają na tym emeryci, którzy dobrze zarabiali np. w latach 60. i 70., a potem z kolei nie pracowali albo mieli małe zarobki. Dzięki nowym przepisom do naliczenia kapitału będą mogli wybrać te lata kiedy zarabiali najlepiej, tym samym kapitał początkowy będzie większy i emerytura wyższa.

Ponadto kapitał będzie wyliczany z dokładnością do jednego dnia. Wcześniej naliczano go z dokładnością tylko do pełnych lat. Czyli, jeżeli przepracowaliśmy 10 lat i 5 miesięcy to kapitał liczono tylko od 10 lat. Teraz pod uwagę będą wzięte też te dodatkowe miesiące. Korzyść odniosą, też osoby, które wcześniej nie mogły się ubiegać o naliczenie kapitału początkowego. Aby było to możliwe, trzeba było przepracować przed 1 stycznia 1999 roku przynajmniej 6 miesięcy i jeden dzień.

Według nowych przepisów, osoby, które przepracowały przed tą datą mniej niż pół roku uzyskają prawo do obliczenia kapitału początkowego i ich emerytura będzie przez to wyższa.

Jakie dokumenty potrzeba?
1.druk ZUS Kp-1, czyli wniosek o ustalenie kapitału początkowego
2. druk ZUS Rp-6, czyli kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych
3. świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców potwierdzające okresy zatrudnienia albo inne dowody dla potwierdzenia okresów składkowych i nieskładkowych przebytych przed 1999 r. Druki ZUS Kp-1 oraz ZUS Rp-6 dostępne są w oddziałach ZUS-u lub do pobrania na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce Formularze. Świadectwa pracy i zaświadczenia wydają pracodawcy , jeżeli firma nie istnieje trzeba ich szukać w archiwach. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.zus.pl lub dzwoniąc pod numery 801 044 044 na infolinię informacyjną ZUS.

WARTO WIEDZIEĆ

Ponowne ustalenie wysokości emerytur  w oparciu o nowe przepisy będzie mogło nastąpić tylko jeden raz. Gdyby, przy ponownym wyliczeniu kapitału wysokość emerytury była niższa niż dotychczas pobierana to świadczenie przysługiwać będzie w wysokości dotychczasowej. Więc nie tracimy nic na przeliczeniu, nawet jak wypadnie niekorzystnie.

Artur Getler

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.