emerytury2

Według Mieczysław Kasprzaka (z lewej) obecny projekt ustawy jest efektem kompromisu, Jan Sierżega z OPZZ zapowiada kolejne protesty. Zdjęcie ze spotkania w Ministerstwie Gospodarki w czasie związkowej demonstracji w lutym tego roku. Fot. Autor