- SuperNowości24 - http://supernowosci24.pl -

Featured snippet – podstawowa wiedza w piguA�ce

Fot. Mat. prasowe

Fot. Mat. prasowe

KaA?dy wA�aA�ciciel dobrze prosperujA�cej dziaA�alnoA�ci internetowej powinien zdawaA� sobie sprawA� jak duA?A� rolA� w budowaniu wizerunki firmy ma wysoka lokata w wynikach wyszukiwania stron www w internecie. ObecnoA�A� w czoA�A?wce tego rankingu gwarantuje bowiem wysoki ruch na stronie, a co za tym idzie znaczA�co zwiA�ksza prawdopodobieA�stwo pozyskania klientA?w. JednakA?e o tym ktA?ra strona wyA�wietla siA� na czele listy wyszukiwarek, takich jak Google nie decyduje czysty przypadek. Aby siA� tam znaleA?A� internetowy przedsiA�biorca musi podjA�A� dziaA�ania majA�ce na celu odpowiednie uwidocznienie swojej strony w sieci.

Sposoby na najwyA?szA� lokatA� w wynikach wyszukiwania stron www
PoprawA� widocznoA�ci strony internetowej w rezultatach wyszukiwania moA?na uzyskaA� na kilka sposA?b. Pierwszym i najczA�A�ciej wybieranym z nich jest pozycjonowanie strony przez jednA� z funkcjonujA�cych na rynku agencji SEO. Ich dziaA�ania w skrA?cie polegajA� na wdraA?aniu krokA?w majA�cych na celu optymalizacjA� witryny www wA�aA�nie w kierunku wyszukiwarek internetowych. DziA�ki pozycjonowaniu moA?na uzyskaA� tak zwane naturalne wyniki wyszukiwania, za ktA?re nie trzeba pA�aciA� firmie Google.

Na szczycie rankingu najbardziej popularnych stron www w internecie moA?na znaleA?A� siA� takA?e inwestujA�c w kampanie reklamowe Google, takie jak AdWords. SA� to pA�atne wyniki wyszukiwania, oznaczone sA� banerem a�zReklamaa�?. Reklamy AdWords wyA�wietlajA� siA� na samej gA?rze oraz z prawej strony listy, dziA�ki czemu witryna www ma zapewnionA� jak najlepszA� widocznoA�A� w sieci.

Obok pozycjonowania oraz pA�atnych kampanii reklamowych Google istnieje jeszcze jedna moA?liwoA�A� na pojawienie siA� strony na samym szczycie w rankingu wyszukiwaA�, a jest to Featured snippet. WiA�cej na ten temat moA?na przeczytaA� na stronie internetowej https://www.internetum.com/everything-you-need-to-know-about-featured-snippets/.

Czym jest featured snippet i jak dziaA�a?
NajproA�ciej rzecz ujmujA�c featured snippet jest odpowiedziA� na pytanie zadane przez uA?ytkownika wyszukiwarki Google. OdpowiedA? ta moA?e przyjmowaA� rA?A?nA� formA�. W zaleA?noA�ci od rodzaju strony A?rA?dA�owej moA?e byA� to sam paragraf lub tekst z dodatkiem grafiki, lista, wykres bA�dA? tabelka. Co najwaA?niejsze, z punktu widzenia wA�aA�cicieli dziaA�alnoA�ci online, featured snippet wyA�wietla siA� na samej gA?rze listy wynikA?w wyszukiwania stron www, stA�d teA? bardzo czA�sto bywa on okreA�lany jako pozycja zerowa. Niestety nie ma dokA�adnych wytycznych, ktA?re mA?wiA�yby o tym, jak znaleA?A� siA� w featured snippet. O tym, ktA?ra strona siA� tam znajduje decyduje A�ciA�le tajny algorytm opracowany przez Google. OczywiA�cie istnieje szereg cech, ktA?re predysponujA� danA� stronA� do featured snippet, o czym A�wiadczy choA�by fakt iA? z najwiA�kszA� czA�stotliwoA�ciA� trafiajA� tam witryny www znajdujA�ce siA� w TOP10.

KorzyA�ci jakie wynikajA� z obecnoA�ci strony w featured snippet sA� niepodwaA?alne. NajwyA?sza moA?liwa pozycja w rankingu stron www daje ogromnA� wrA�cz przewagA� na konkurencjA�, generuje wysoki ruch na stronie, a co za tym idzie duA?o wiA�ksze zyski.

ArtykuA� sponsorowany