Fiskus odpowie tylko na bezbłędne wnioski

Przygotowanie dobrego wniosku nie jest łatwe, ale jego dokładne wypełnienie z pewnością skróci czas oczekiwania na odpowiedź. Fot. Archiwum

Nie poprawisz błędów, nie otrzymasz interpretacji.

Na Podkarpaciu rocznie podatnicy składają do organów skarbowych około 2 tys. wniosków o interpretację przepisów podatkowych.  Statystycznie około 15 procent z nich zawiera jakieś błędy. Jeżeli podatnik nie skoryguje błędów w ciągu 7 dni, to fiskus interpretacji nie wyda.

Każdy podatnik ma prawo wystąpić do odpowiedniego organu skarbowego z wnioskiem o interpretacje przepisów. Najczęściej robią to przedsiębiorcy, bo zazwyczaj mają bardziej skomplikowaną sytuację podatkową i poruszają się w gąszczu skomplikowanych odliczeń.

Często jednak występując o interpretację podatnicy popełniają różnego rodzaju błędy. Wtedy skarbówka odpowiada podatnikowi wzywając go do poprawienia błędów. Wtedy składający wniosek powinien dokonać korektę wniosku o interpretację. Ważne jest, że ma na to tylko 7 dni od daty otrzymania wezwania do poprawienia wniosku. W przeciwnym razie wniosek przepada i podatnik interpretacji nie otrzyma. Jednak zgodnie z niedawnym orzeczeniem Najwyższego Sądu Administracyjnego podatnik ma prawo składać wniosek o interpretację w tej samej sprawie nieograniczoną ilość razy, nawet w przypadku jeśli nie zmienił się jego stan faktyczny lub prawny. W przypadku gdy nie poprawimy błędów w terminie po prostu składamy nowy wniosek, wiąże się to jednak z kolejną opłatą urzędową.

Jakie błędy popełniamy najczęściej? Zazwyczaj podatnicy zwracają się do urzędów skarbowych gdy tymczasem do wydawania interpretacji jest upoważnione tylko 5 Izb Skarbowych w Polsce w Łodzi, Katowicach, Warszawie, Poznaniu i Bydgoszczy. Często też podatnicy nie opłacają opłaty skarbowej za złożenie wniosku. Sporo jest tez poważniejszych błędów, podatnik z reguły nie wskazuje na jakie dokładnie zapisy prawa się powołuje i o interpretacje jakich przepisów wnioskuje.

ArtG

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.