Fiskus unika opinii fachowców

Urzędnicy fiskusa nie muszą być specjalistami w jakiejś dziedzinie, by wydać opinie w danej sprawie wystarczy ich ... doświadczenie życiowe. To kolejny przykład na to jak ten organ jest uprzywilejowany w stosunku do podatnika i go dyskryminuje. Fot. Archiwum

Doświadczenie życiowe urzędnika ważniejsze niż opinia biegłego, na czym cierpią podatnicy.

Urzędnicy skarbowi w kwestiach wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej, prawniczej czy ekonomicznej nie powołują biegłych tylko powołują się na doświadczenie życiowe. W ten sposób organy podatkowe wykorzystują niejasne przepisy, często na niekorzyść podatników.

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem “wszechwiedzy” jaką legitymują się urzędnicy skarbowi. Otóż przejawiają oni dużą niechęć do powoływania biegłych, aby wydali oni opinię w specjalistycznych zagadnieniach.. Zazwyczaj zamiast opinii biegłego fiskus powołuje się na doświadczenie życiowe nadużywając tej możliwości.

Interpretacja wedle własnego widzimisię
Przepisy pozostawiają fiskusowi dowolność. Artykuł 197 ordynacji podatkowej mówi: – W przypadku gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ podatkowy może powołać na biegłego osobę dysponującą takimi wiadomościami, w celu wydania opinii.

Co ważne ordynacja podatkowa zostawia organom skarbowym pełną dowolność. “Organ może” to stwierdzenie sprawia, że fiskus nie ma obowiązku sięgania po opinię biegłych. Dlatego skoro prawo nie wskazuje wyraźnych okoliczności nakazujących skorzystanie z takiej opinii, w praktyce nie stosuje się jej zbyt często. Urząd ma taki obowiązek tylko w przypadku gdy podatnik nie zgadza się z wyceną wartości rynkowej sprzedawanych elementów majątku bądź praw majątkowych. W takiej sytuacji fiskus ma obowiązek powołać rzeczoznawcę, który dokona wyceny i na jej podstawie wyda opinię.

Jednak nawet w takich przypadkach organy powołują się na doświadczenie życiowe, które podpowiada im np. że tezy przedstawione przez podatnika są nieprawdziwe. W praktyce podatnik ma możliwość zmusić organ do powołania biegłego tylko w przypadku wyceny wartości zbytego majątku lub praw. W pozostałych sytuacjach to urzędnicy decydują czy powoływać biegłego czy też nie.

Wątpliwości z opiniami biegłych tu się jednak wcale nie kończą. Jeśli już urząd powołuje biegłego, to nie ma przejrzystych kryteriów wiedzy i doświadczenia jakim powinien legitymować się rzeczoznawca. Tym samym urząd znów ma sporą dowolność w tym zakresie.

Urząd może wszystko
Co istotne w potyczkach z fiskusem opinia wydana na zlecenie urzędu nosi znamiona dowodu. Natomiast opinia wydana na zlecenie podatnika jest dla fiskusa tylko prywatną ekspertyzą. Aby opinia biegłego, którego powołał podatnik była uznana za dowód potrzebne jest przesłuchanie biegłego przez urzędników skarbowych. Takie przesłuchanie ma na celu weryfikację wiedzy i doświadczenia rzeczoznawcy po to by wydana przez niego w danej sprawie opinia była traktowana jako wiarygodny dowód.

Tu trzeba jednak zaznaczyć, że przepisy są tu tak zagmatwane, że opinia nie staje się automatycznie dowodem, a jedynie samo przesłuchanie zostaje włączone do akt i to protokół z przesłuchania biegłego jest dowodem, że jego opinia jest rzetelna. Dlatego w sporze z fiskusem należy nawet zadbać o to, aby powołany przez nas biegły został przesłuchany. Mówiąc inaczej jeśli fiskus nie udowodni rzeczoznawcy, że ów się nie zna to jego opinia musi być uznana za wiarygodną.

Wiarygodność nie oznacza jednak, że skarbówka przyzna podatnikowi rację. Jednak jeśli urzędnicy nie zgodzą się z opinią biegłego będą musieli powołać swojego. Ponadto protokół z przesłuchania biegłego (powołanego przez podatnika) załączony do akt sprawy, daje prawo skarżenia i odwoływania się od decyzji fiskusa wydanej na podstawie innej opinii rzeczoznawcy powołanego przez urząd.

Artur Getler

do “Fiskus unika opinii fachowców”

 1. Boguslaw

  Zespół Kolesi którzy bronią status quo poprzedniej władzy .
  Rzeczywiście wymiar sprawiedliwości stoczył się w III RP na samo dno.
  Zawiadomienie Prokuratora Generalnego o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa przez sędziego Daniela Strzeleckiego na szkodę Bogusława Biedrzyńskiego – czyn z art. 231 § 1 k.k.
  http://barwybezprawia.pl/2015/12/15/zawiadomienie-prokuratora-generalnego-o-uzasadnionym-popelnieniu-przestepstwa-przez-sedziego-daniela-strzeleckiego-na-szkode-boguslawa-biedrzynskiego-czyn-z-art-231-%c2%a7-1-k-k/

 2. Boguslaw Jan Biedrzynski

  Polska Rzeczpospolita Korupcyjna: Biedrzyński, na drzewo !
  Przypomnijmy. Bogusława Biedrzyńskiego i Anna Luberde .
  Jerzy Karpiński, biegły sądowy z zakresu budownictwa (Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze) ponad wszelką wątpliwość zaniżył wartość domu stanowiącego współwłasności byłego już małżeństwa Bogusława Biedrzyńskiego i Anny Luberdy.
  Czy opinia biegłego może być sprzeczna z faktami i ze zdrowym rozsądkiem, a mimo to stanowić podstawę sądowego wyroku? Na to pytanie znamy już odpowiedź – jest ona niestety twierdząca. Jednak to, że biegły sądowy może dowolnie snuć wymysły zza biurka bez jakichkolwiek konsekwencji wydaje się być nowym odkryciem naszego prawa. Mniej więcej o połowę.
  Dodajmy, że Jerzy Karpiński prowadzi działalność w zakresie związanym m.in. z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami od czerwca 1993 roku (21 lat!!!) – NIP: 6110111206.
  http://3obieg.pl/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-biedrzynski-na-drzewo

  Czy Daniel Strzelecki celowo dokonał pomieszania przepisów?
  Sądy opanowała mafia .To pana słowa, byłego sędziego: „Mafia przejęła wymiar sprawiedliwości”, „Bezmiar bezprawia”. „Łatwiej w Polsce liczyć na sumienie przestępcy niż na sumienie wymiaru sprawiedliwości”.
  24 lutego 2014 roku sędzia Daniel Strzelecki (Sąd Rejonowy w Bolesławcu) oddalił skargę Bogusława Biedrzyńskiego na postanowienie prokuratora rejonowego w Bolesławcu umarzające postępowanie w sprawie biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego.
  Żadne przepisy nie nakładają na biegłego obowiązku osobistego dokonania oględzin wszystkich nieruchomości, które wykorzystał do porównania i ustalenia wartości budynku – argumentował sąd i utrzymał w mocy decyzję bolesławieckiej prokuratury, która umorzyła postępowanie w sprawie złożenia przez biegłego fałszywej opinii.
  http://www.nj24.pl/article/biegly-nie-musi-nic-ogladac
  http://3obieg.pl/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-sedzia-bieglemu-oka-nie-wykole
  http://progressforpoland.com/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-sedzia-bieglemu-oka-nie-wykole/

 3. ROMAN

  no to kto takie prawo ustanowił CO ? – niewolnik ma zapierniczać aż padnie urząd jest nieomylny ot co – wszystko jest tak pogmatwane i pokręcone dla dobra kogo urzędu czy podatnika- niewolnika – i mamy co mamy
  - kto to zmieni i odkręci aby było tak jak w cywilizowanym świecie ? – na pewno nie ci co cały czas kręcą lody !

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.