Brat Albert szkoli
Przeczytaj oryginalny post blogu
15-04-2013
10:58
paulina

RZESZÓW. Do 15.04. przyjmowane są zgłoszenia do uczestnictwa w dwu projektach szkoleniowych dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

“Nowa droga” skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu Podkarpacia, zarejestrowanych w urzędzie pracy; “Przeciw wykluczeniu społecznemu w powiecie rzeszowskim” dla osób korzystających z pomocy społecznej, osób bezdomnych, które zamieszkują na terenie Rzeszowa lub powiatu.

Oba programy mają na celu pomoc w aktywizacji zawodowej. Realizatorem projektów jest Rzeszowskie Towarzystwo…

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.