Budżet powiatu jarosławskiego przyjęty
Przeczytaj oryginalny post blogu
30-12-2011
11:13
Redaktor

JAROSŁAW. Wydatki powiatu jarosławskiego w przyszłym roku wyniosą blisko 118,5 mln złotych, a wydatki nie całe 127 mln złotych. 

Przyszłoroczny deficyt budżetowy wyniesie ponad 8 mln 300 tys. zł, a zostanie sfinansowany dochodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych oraz wolnych środków. Za przyjęciem proponowanej uchwały budżetowej głosowało 13 radnych, przeciw 6, a 5 wstrzymało się od głosu.
Poza uchwałą budżetową radni przyjęli też uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i zapewnienia całodobowego dostępu do nich w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy oraz uchwałę w sprawie przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu "Razem dla Rozwoju – Liderzy Podkarpacia" w ramach POKL.
Uchwalili także "Roczny Program Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi…
Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.