Coraz mniej czasu na zdobycie dodatku
Przeczytaj oryginalny post blogu
03-10-2011
23:59
Redaktor

PODKARPACIE. Rząd obiecał wsparcie dla niepełnosprawnych, ale brakuje doń przepisów wykonawczych.

W listopadzie i grudniu opiekunowie osób niepełnosprawnych (którzy są uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł), mieli otrzymać dodatkowe pieniądze w wysokości 100 zł miesięcznie pod warunkiem, że do 31 października złożą stosowny wniosek. Projekt rozporządzenia nie wszedł jeszcze jednak w życie, a ośrodki pomocy odmawiają przyjmowania wniosków.

Zmianę w wysokości świadczenia przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. – Jak tylko wejdzie w życie zrobimy wszystko by na czas powiadomić uprawnionych do złożenia wniosku. Umieścimy informację na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń, będziemy również…

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.