Czas postawić tamę homopropagandzie
05-10-2012
10:57
Natalia

W dzisiejszych Super Nowościach ukazał się artykuł Pana Krzysztofa Kuchty pt. "Solidarni z Elżbietą Haśko" oraz jego komentarz "Czas postawić tamę homopropagandzie".  To, co zastanawia to fakt, że w pierwszym "tytule" Pan Kuchta posiłkuje się słowem tak znanych "autorytetów" w kwestiach moralności, jak redaktor Terlikowski czy Senator Jaworski, nie prezentując zdania żadnego specjalisty ani osób mających zdanie odmienne – ot rzetelność dziennikarska. Gdyby Pan Kuchta napisał taki artykuł w normalnym europejskim kraju, choćby w GB, już by dziś nie pracował, no chyba, że byłaby to gazeta pokroju "Frondy", ale nie lokalny dziennik. Szanowny Panie Krzysztofie, po pierwsze: ani Pana zasługą, że jest Pan heteroseksualny, ani homoseksualistów "winą", że mają odmienną orientację. Ja chcę żyć w kraju, w którym ludzie nie będą dyskryminowani ze względu na cokolwiek, w tym orientację seksualną, kolor skóry czy światopogląd. Oczekiwałabym, że media, które są czynnikiem opiniotwórczym i kształtują świadomość społeczną, będą raczej propagowały idee równości, niż przyczyniały się do eskalacji nienawiści i utrwalały stereotypy w myśleniu.

05-10-2012
11:43
Redaktor

hm

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.