Echa publikacji
Przeczytaj oryginalny post blogu
08-09-2011
12:48
paulina

Podkarpacki Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie
BW.III.0330.31.2011

W związku z publikacją artykułu Pani Beaty Sander pt. „Bułki zamiast obiadu dla 5,2 tys. uczniów”, który ukazał się w Super Nowościach 24 sierpnia 2011r. zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie wyjaśnienia – zgodnie z  art. 31 pkt. 1 i art. 32 pkt. 1 Ustawy Prawo prasowe.

Ustawa z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” stanowi, iż celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Na realizację Programu gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział…

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.