Elektronika i telekomunikacja na PWSTE
Przeczytaj oryginalny post blogu
19-07-2011
10:49
Redaktor

JAROSŁAW. Elektronika i telekomunikacja to nowa propozycja Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej. Absolwent tych studiów posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do wytwarzania, wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych.

W pierwszych latach studiów studenci uzyskują przygotowanie teoretyczne z przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Kolejne lata to zajęcia z przedmiotów specjalizacyjnych w ramach jednej z dwóch wybranych specjalności: systemy elektroniczne, systemy telekomunikacyjne.

- W ostatnich latach obserwujemy ogromny postęp technologiczny, wprowadzanie na szeroką skalę technik cyfrowych oraz powstawanie nowych urządzeń elektronicznych. W związku z tym, na rynku poszukiwani są specjaliści, którzy dysponują wiedzą i umiejętnościami w dziedzinie szeroko rozumianej elektroniki. W tym obszarze wciąż…

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.