Forum

Izba Administracji Skarbowej podsumowała 2018 r.
sp_BlogLink Przeczytaj oryginalny post blogu
06-03-2019
17:02

PODKARPACIE. W 2018 r. zakończono 1247 kontroli podatkowych. Stwierdzona kwota uszczupleń wyniosła 80,6  mln zł.

- Rok 2018 był dla podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej bardzo dobry. To zwiększone wpływy do budżetu państwa, wzmocniona granica, inwestycje, logistyka – mówił na konferencji prasowej nadkom. Grzegorz Skowronek, dyrektor IAS w Rzeszowie. Wpływy podatkowe wyniosły 8,3 mld zł, to aż o ok. 867 mln zł więcej w stosunku do ubiegłego roku.

IAS może się też pochwalić wieloma inwestycjami. – Ponad 23 mln zł wydano na sprzęt specjalistyczny, aparaturę laboratoryjną, środki transportu. Kupiliśmy również urządzenie do prześwietlania bagaży, co znacząco usprawnia naszą kontrolę na przejściach granicznych – nadkom. Grzegorz Skowronek. Od PKN Orlen IAS otrzymała mobilne laboratorium celne o wart. 1,5 mln zł do kontroli wyrobów energetycznych. Jedną z głównych inwestycji w bieżącym roku jest natomiast m.in. budowa systemu Cyfrowa Granica, który realizowany jest w ramach Programu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

– Ubiegły rok był kolejnym rokiem zwiększonych wpływów podatkowych o ok. 867 mln zł w stosunku do 2017 r. Dochody wykonano na poziomie 8,3 mld zł – poinformował zastępca dyrektora IAS w Rzeszowie, Piotr Bauman. - Wyższe wpływy do budżetu to efekt naszych działań zmierzających do efektywnego poboru należności podatkowych, poprawie ściągalności podatkowych oraz ograniczenia szarej strefy.

Jednym z działań, które pomogło uszczelnić system poboru podatków było wdrożenie obowiązku składania plików JPK VAT. Dzięki niemu KAS szybko reaguje na nieprawidłowości i próby oszustw podatkowych. W 2018 r.  urzędy skarbowe w woj. podkarpackim przeprowadziły ponad 9 tys. czynności sprawdzających, identyfikując uszczuplenia podatkowe na blisko 70 mln zł. W 2018 r. zakończyły 1247 kontroli podatkowych, a stwierdzona kwota uszczupleń wyniosła 80,6  mln złotych. Z kolei w ramach postępowań kontrolnych i kontroli celno – skarbowych prowadzonych przez Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu dokonano ustaleń w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości na kwotę blisko 450 mln zł.

Istotnym zadaniem KAS w woj. podkarpackim jest ochrona i obsługa zewnętrznej granicy UE. Zadania te realizuje Służba Celno-Skarbowa. - W 2018 r. obsłużyliśmy łącznie prawie 0,5 mln procedur celnych. Są to procedury wywozowe, przywozowe jak i operacje tranzytowe. W porównaniu 2017 r widzimy wzrost w każdym rodzaju procedur – zaznaczył mł. insp. Andrzej Pasternak, naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu. W obsłudze podróżnych w systemie TAX FREE zarejestrowano ponad milion dokumentów o łącznej wartości 1,5 mld zł.

Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w 2018 r. udaremnili wprowadzenie do nielegalnego obrotu wielu towarów m.in.: papierosów (26 mln sztuk o rynkowej wartości 18 mln zł); tytoniu, krajanki i suszu tytoniowego (21,5 ton); alkoholu (26 tys. litrów), środków odurzających i narkotyków (693 litry i ponad 2 kg), odpadów (ponad 18 ton i 11,5 litra); czy broni i amunicji (433 szt. amunicji, 1 pocisk artyleryjski, 4 szt. broń). Zatrzymano 87 samochodów, które służyły do przemytu. Zabezpieczono 550 nielegalnych automatów do gier hazardowych, wszczynając postępowania, w których nałożone kary wyniosły ponad 9,4 mln zł (rok wcześniej - 5,7 mln zł). Skierowano też 876 wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu oraz 109 wniosków o umieszczenie osób w wykazie cudzoziemców, których pobyt jest niepożądany na terytorium RP.

wk