Kolesie przejmują rolnicze urzędy i pieniądze
Przeczytaj oryginalny post blogu
17-07-2012
11:04
Redaktor

WARSZAWA. Afera podsłuchowa w Polskim Stronnictwie Ludowym.

Będzie kontrola w zakresie prawidłowości sprawowania nadzoru właścicielskiego nad podległymi spółkami przez Agencję Rynku Rolnego.

Przeprowadzenie kontroli w trybie pilnym zlecił minister rolnictwa Marek Sawicki, a celem – jak…

17-07-2012
12:48
K. Bimbała

Najpierw dymisja , za to co już dawno wiadome , potem dokładna kontrola i w/g zasług pudło lub odsunięcie na min.10lat z polityki!.

17-07-2012
22:25
K. Bimbała

A czy to tyż prowda???
Nepotyzm PSL. Pawlak stwierdził, że „to nagroda dla rodziców, kiedy dzieci podejmują i kontynuują ich dzieło". Dzisiaj od rana w TV Zelichowski ma głos, niech uważa , bo Dariusz Żelichowski, jego syn , pracuje na stanowisku doradcy w centrali Elewarr Sp. z o.o. w Warszawie, odbiera pobory w wysokoś… rozwiń całośćci 2,8 średniej krajowej. Adam Kalinowski, brat byłego prezesa PSL , zatrudniony w Zamojskich Zakładach Zbożowych i Towarowych, pensja około 10 tys. zł; Andrzej Kłopotek, brat Eugeniusza Kłopotka, pracuje w oddziale spółki Elewarr w Wąbrzeźnie, wynagrodzenie ponad 7,5 tys. zł; dyrektorką biura kadr KRUS została Jadwiga Wiśniewska, szwagierka Sawickiego. Jest takich kwiatków setki.

18-07-2012
10:23
last PESEL

toż to od dawna przesiąknięte nepotyzmem, i tu nie chodzi o działania zgodne lub nie z prawem ale o przyzwoitość i etykę. Słów tych jednak nie uczono również pANA Burego co dowodzi kariera jego żony w ARR. Wiecie przecież jakie ma związki ze spółką Makarony i jak uwłaszczył się na majątku państwowym. Czy wypada o komentarz pytać np. p. Owsianego?

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.