Magiczna moc magnezu
Przeczytaj oryginalny post blogu
07-11-2011
17:52
paulina

Niezwykle korzystny dla naszego organizmu pierwiastek znajdziemy m.in. w roślinach strączkowych, ziarnach i nieprzetworzonych zbożach.

Nadpobudliwe lub agresywne zachowania dzieci i młodzieży są coraz częstsze. Do tego dochodzi zmienność nastroju, osłabienie pamięci i koncentracji. Przyczyn tego zjawiska można doszukiwać się w zaburzeniach równowagi elektrolitowej, najczęściej objawiającej się niedoborem jednego z kluczowych pierwiastków: magnezu.

Niedobór magnezu to poważny problem, który dotyka ok. 20 proc. dzieci w wieku przedszkolnym i ponad 50 proc. w wieku szkolnym. Wśród przyczyn niskiego poziomu magnezu należy wymienić niewłaściwą dietę bogatą w fast-foody i napoje typu cola, stres szkolny oraz zatrucie środowiska ołowiem, antagonistą magnezu. Zapewnienie optymalnej dawki magnezu…

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.