Międzynarodowy dzień mediacji
Przeczytaj oryginalny post blogu
20-10-2011
15:57
Redaktor

KROSNO. Mediacja jest metodą szybka i skuteczną.

W tym roku obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji odbędą się 20 października. W Polsce będą organizowanie po raz czwarty, jak co roku – przy wsparciu ministra sprawiedliwości.

Mediacja służy temu, by w drodze rozmowy, dialogu, osiągać porozumienie w ważnych kwestiach. Mediator pełni rolę wspomagającą. Dba o wyartykułowanie problemów i poszukiwanie takich rozwiązań, które byłyby satysfakcjonujące dla obydwu uczestniczących w mediacji stron.

Mediacja może odbywać się na podstawie skierowania sądu, wówczas gdy strony znajdują się w trakcie rozwodu, dotyczyć ustalania spraw związanych z opieką nad dziećmi, a także majątkowych, gospodarczych, karnych oraz odbywać się na podstawie samodzielnego zgłoszenia się stron do mediatora.

Mediatorzy działający w krośnieńskiej filii stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji organizują…

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.