Nowy formularz karty wypadku
Przeczytaj oryginalny post blogu
26-08-2012
15:31
Redaktor

PODKARPACIE. 24 sierpnia weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku.

Zmieniły się przepisy wykonawcze do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych. Zmiany dotyczą głównie trybu postępowania ZUS po zgłoszeniu wypadku przy pracy. Zmienione przepisy stosuje się do zdarzeń…

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.