Nowy kierunek techniczny na Uniwersytecie Rzeszowskim
Przeczytaj oryginalny post blogu
24-01-2012
10:32
Redaktor

UR – nowoczesność i przyszłość regionu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowy kierunek techniczny na Uniwersytecie Rzeszowskim
Rekrutacja na mechatronikę trwa do 9 lutego

Chcesz studiować nowoczesny kierunek w pracowniach ze sprzętem najnowszej generacji? Chcesz odbyć płatne praktyki w wiodących przedsiębiorstwach z regionu? Wybierz mechatronikę na Uniwersytecie Rzeszowskim. To dyscyplina wiedzy, która staje się wizytówką XXI wieku.

Inżynier mechatronik to specjalista płynnie poruszający się w obszarze nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych we współczesnym przemyśle. To osoba, która potrafi twórczo stosować te elementy wiedzy technicznej, sztucznej inteligencji i inżynierii komputerowej, które są najbardziej przydatne do rozwiązania praktycznych zadań, związanych z projektowaniem, wdrażaniem, wytwarzaniem i eksploatacją systemów mechatronicznych. Posiada także umiejętności koordynacji i zarządzania zespołami projektowymi – zwraca…

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.