Nowy pomnik przyrody
Przeczytaj oryginalny post blogu
20-09-2011
10:23
paulina

TARNOBRZEG. Sukces Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu.

W dniu 15 lipca 2011 r. na sesji Rady Gminy Radomyśl nad Sanem, zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem LOP działającym w imieniu Pana Bolesława Chmielowca, została podjęta uchwała w sprawie ustanowienia za pomnik przyrody dębu szypułkowatego Quercus robur rosnącego przy ul. Mickiewicza 35 w Radomyślu nad Sanem.

Dąb to niebywały okaz zdrowego drzewa o dużych rozmiarach. Obwód pnia wynosi 420 cm natomiast wysokość szacuje się na około 25 m. Szczególną ciekawostką ustanowionego pomnika jest pień, który na wysokości około 1 m rozrasta się na dwa bliźniacze okazałe pnie.

Tabliczkę „pomnik przyrody” przymocowano 9 września przy asyście członków Zarządu Okręgu LOP oraz licznej młodzieży…

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.