O czym marzą radni?
Przeczytaj oryginalny post blogu
26-10-2011
23:26
paulina

TARNOBRZEG. Na kilka tygodni przed uchwaleniem budżetu radni objechali swoje osiedla i przygotowali listę życzeń inwestycyjnych.

Prezydent Norbert Mastalerz zaprosił radnych na przedbudżetowy przegląd inwestycji miejskich. Z zaproszenia skorzystało osiemnastu z dwudziestu jeden rajców. Każdy z nich przedłożył później swoje propozycje inwestycji na osiedlach, które reprezentują.

Jedni przygotowali jedno, dwa, a inni nawet kilkanaście marzeń inwestycyjnych dotyczących swoich osiedli. Wszystkie zostaną wzięte pod uwagę, ale szanse na realizację będą miały jedynie te, z których korzystać będzie większość mieszkańców nie tyle samego osiedla, co całego miasta.

- Temat remiz na osiedlach wiejskich mamy już praktycznie zamknięty. Czeka nas jedynie nowej remizy w doświadczonej…

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.